Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης

mail  n.konstantinidis_AT_athenarc.gr

Κωνσταντινίδης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Κωνσταντινίσης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Π.Α.Σ.Π.Ε., και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχω συμμετάσχει σε συνέδρια, σε ερευνητικά προγράμματα και εκδόσεις.