Συνεργαζόμενος Ερευνητής

mail  evangelos.fekas_ΑΤ_athenarc.gr

Φέκας Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Φέκας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ). Διαθέτει εμπειρία στην εξαγωγή αναπαραστάσεων από δεδομένα χρονοσειρών και την εφαρμογή τους σε εργασίες πρόβλεψης και ανίχνευσης ανωμαλιών. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο ‘Relapse Prediction from Long-Term Wearable Data Using Self-Supervised Learning and Survival Analysis’, παρουσιάστηκε στο συνέδριο ICASSP 2023 στη Ρόδο.