Ιδρυτής (Εκλιπών)

Καραγιάννης Γεώργιος

Ο αείμνηστος Γιώργος Καραγιάννης υπηρέτησε ως Καθηγητής στον Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) από το 1984 έως το 2011. Υπήρξε  ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου το 1991, το οποίο λειτούργησε ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο έως το 2003, οπότε και εντάχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”.  Το διάστημα 2006-2010 ο Γιώργος Καραγιάννης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. “Αθηνά”.  

Ο Γιώργος Καραγιάννης περάτωσε τις βασικές του σπουδές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο ΕΜΠ το 1969. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έλαβε το δίπλωμα “DEA” εμπεριστατωμένων σπουδών στη Φυσική Πυρηνικών Αντιδραστήρων και στην Επεξεργασία Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Παρισιού το 1970 και 1971 αντίστοιχα. Του απενεμήθη ο τίτλος του Διδάκτορα- Μηχανικού (Doctorat d’ Ingenieur) στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού το 1973 και του Διδάκτορα Επιστημών (Doctorat es sciences) στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Orsay το 1978.  

Εργαζόταν για την “Ecole Nationale Superieure des Telecommunications” στο Παρίσι από το 1971 ως το 1974 και για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών/Ινστιτούτο Φωνητικής από το 1974 ως το 1978. Το 1978 παλιννόστησε με μετάκληση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και εράστηκε από το 1978 μέχρι το 1980 στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμύνης (ΚΕΕΘΑ) στην Αθήνα, ως υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων σχετικών με την Τεχνολογία Ανάλυσης Φωνής. Από το 1981 ως το 1983 εργαζόταν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως γραμματέας της μεικτής Επιτροπής Επιστημονικής Συνεργασίας. Υπήρξε επικεφαλής της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας που ασχολείτο με την μηχανική μετάφραση στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «EUROTRA» (1989-1993). Διετέλεσε Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1995-1996). Υπήρξε μέλος του EMC (ESPRIT Management Committee) και ITC (Information Technology Committee) μέχρι τον Μάιο 1992 και μέλος του TMC/LE (Telematics Management Committee / Language Engineering Working Party). Ήταν εμπειρογνώμων στην αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων τόσο Εθνικών όσο και Ευρωπαϊκών ( ESPRITTIDEDELTAκτ.λ). Έχει συμβάλλει, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό σκηνικό, σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής. Διετέλεσε κατά καιρούς μέλος διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Έγραψε την Ελληνική Έκθεση για θέματα Εκπαίδευσης στην 28η σύνοδο της UNESCO τον Οκτώβριο του 1995. Ήταν Εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πολυμέσα και συνέγραψε την Ελληνική Εθνική Έκθεση. Συμμετείχε στην οργάνωση σημαντικών ειδικευμένων συνεδρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

Ήταν από τους πρωτεργάτες στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής με φυσική γλώσσα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν την Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ανάλυση και Σύνθεση Φωνής, Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων, Αναγνώριση Εικόνας και Φωνής, Συστήματα Πολυμέσων, Τεχνικές Γλωσσικής Επεξεργασίας και θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει πάνω από 160 ανακοινώσεις σχετικές με τα θέματα αυτά και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών τεχνολογικών προϊόντων και ειδικότερα εκπαιδευτικού λογισμικού και για θέματα εισαγωγής των Η/Υ στα σχολεία. Είχε συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων τόσο ευρωπαϊκών όσο και εθνικών. Τα έργα που συντόνισε είχαν καινοτόμα αποτελέσματα και στις περισσότερες περιπτώσεις οδήγησαν σε προϊόντα. Επίσης συντόνισε έργα σχετικά με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Δημιούργησε στο ΙΕΛ το κατάλληλο περιβάλλον για την έναρξη πλήθους δραστηριοτήτων ανάπτυξης της γλωσσικής τεχνολογίας με εφαρμογές σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, ΑμεΑ κ.λπ. και την ίδρυση εταιρειών καινοτομίας σε τομείς όπως η αναγνώριση και σύνθεση φωνής, η αυτόματη μετάφραση, η εξαγωγή πληροφορίας και κατανόηση κειμένων, κ.ά.  

Ο Γιώργος Καραγιάννης δίδασκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ μαθήματα σχετικά με την θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, την Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και την Αναγνώριση Προτύπων. Δίδαξε επίσης και στο πλαίσιο ειδικευμένων σεμιναρίων για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία που οργάνωσε η εταιρεία CEI / Europe / Elsevier με θέμα τους ταχείς Αλγορίθμους για εφαρμογές Επεξεργασίας Σημάτων. Είχε επιβλέψει περίπου 30 διδακτορικές διατριβές σχετικές με την Αναγνώριση Προτύπων, την Επεξεργασία Σημάτων, την Γλωσσική Τεχνολογία καθώς και με θέματα εφαρμογών στην Εκπαίδευση και σε ΑμεΑ.  

Ο Γιώργος Καραγιάννης υπήρξε μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΙΕΕΕ και της EURASIP. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Περιοδικού “Signal Processing”. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλωσσικών Πόρων (1995) (European Language Resources Association) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (European Association for Terminology) καθώς και του ELSNET (European Language & Speech Network).