Λαμπροπούλου Πένυ

Η Πένυ Λαμπροπούλου είναι ΕΛΕ Α’ στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. Αθηνά. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εντάσσονται κυρίως στους εξής τομείς: πρότυπα αναπαράστασης (μοντέλα μεταδεδομένων) για την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών και πολιτισμικών πόρων υποδομές διαμοιρασμού και αξιοποίησης γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών υπολογιστική λεξικογραφία και λεξικολογία (σχεδιασμός και υλοποίηση μονόγλωσσων και πολύγλωσσων υπολογιστικών λεξικών […]

Read More

Γαβριηλίδου Μαρία

Η Μαρία Γαβριηλίδου είναι γλωσσολόγος, ΕΛΕ Α΄ στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων, των γλωσσικών πόρων (σχεδιασμός, κατασκευή, τεκμηρίωση και διαχείριση σωμάτων κειμένων, υπολογιστικών λεξικών, ορολογικών πόρων και θησαυρών), των μεταδεδομένων για την περιγραφή και τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων, των υποδομών διαμοιρασμού γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών […]

Read More