Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.