Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο