Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης