Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”