Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών – ΕΑΔΑΠ