Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ