Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία