Instytut Informatyki Stosowanej, University of Wroclaw