Θερινό Σχολείο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”

Θερινό Σχολείο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς” διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία“, το οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 6-8 Ιουλίου 2021.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους/-ες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες,  υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες και μεταδιδάκτορες/-ισσες, ερευνητές/-τριες, μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών και της Πληροφορικής και εστιάζει στην αξιοποίηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο των ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στη Γλωσσική Τεχνολογία και στη νέα ψηφιακή ερευνητική μεθοδολογία στους τομείς των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών επιστημών. 

Η συμμετοχή δεν απαιτεί γνώσεις Γλωσσικής Τεχνολογίας. Το θερινό σχολείο θα επιδιώξει να παρουσιάσει όψεις της ερευνητικής αυτής μεθοδολογίας και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που οδηγούν την έρευνα στη συνθήκη της ψηφιακότητας.

Οι εισηγήσεις του Θερινού Σχολείου οργανώνονται στις εξής θεματικές:

  • βασικές έννοιες: Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι
  • συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία Γλωσσικών Πόρων
  • παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • υποδομές Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν μέλη της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς, και επιστήμονες από τον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πληροφορικής. 
 
Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Τα μαθήματα θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα και θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021.

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι

10:00-10:30 Καλωσόρισμα στο Θερινό Σχολείο – Γνωριμία με τους συμμετέχοντες – Παρουσίαση ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
Μαρία Γαβριηλίδου
10:30-11:00Εισαγωγή στη Γλωσσική Τεχνολογία
Στέλιος Πιπερίδης
11:00-11:30Γλωσσικοί Πόροι
Μαρία Γαβριηλίδου
11:30-12:00Διάλειμμα
12:00-12:30Αυτόματη συλλογή γλωσσικών δεδομένων
Βασίλης Παπαβασιλείου
12:30-13:00Λεξικό νοηματικής γλώσσας: μία ειδική περίπτωση γλωσσικού πόρου
Άννα Βακαλοπούλου
13:00-13:30Ψηφιακές μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικού λόγου
Τιτίκα Δημητρούλια
13:30-14:00Ερωτήσεις – Συζήτηση

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Τεκμηρίωση, επισημείωση και επεξεργασία πόρων

10:00-10:30Τεκμηρίωση πόρων – μεταδεδομένα
Πένυ Λαμπροπούλου
10:30-11:00Αυτόματες διαδικασίες επεξεργασίας και επισημείωσης πόρων Ι
Προκόπης Προκοπίδης
11:00-11:30Αυτόματες διαδικασίες επεξεργασίας και επισημείωσης πόρων ΙΙ
Προκόπης Προκοπίδης
11:30-12:00Διάλειμμα
12:00-12:30Εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα
Κωνσταντίνα Παπανικολάου
12:30-13:00Ανάλυση λεκτικής επιθετικότητας
Μαρία Ποντίκη
13:00-13:30Κοινωνικό Παρατηρητήριο – Συνεργατική πλατφόρμα επισημείωσης
Γιώργος Πετάσης
13:30-14:00Ερωτήσεις – Συζήτηση

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Υποδομές Γλωσσικών Πόρων

10:00-10:20 Υποδομές Γλωσσικών Πόρων
Στέλιος Πιπερίδης
10:20-11:00Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL
Κανέλλα Πουλή
11:00-11:30Πρακτικό εργαστήριο χρήσης της Υποδομής CLARIN:EL
11:30-12:00Διάλειμμα
12:00-12:30Αυτόματη μετάφραση
Σωκράτης Σοφιανόπουλος
12:30-13:00Vouli Watch: μία τεχνολογικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία για την ανοιχτή διακυβέρνηση
Στέφανος Λουκόπουλος
13:00-13:30Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο Θερινού Σχολείου
Στέλιος Πιπερίδης, Μαρία Γαβριηλίδου