Πάστρα Κατερίνα

Η Κατερίνα Πάστρα είναι Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, από το 2020. Ίδρυσε και διηύθηνε για μια δεκαετία (2010-2020) το Ινστιτούτο Γνωσιακής ‘Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ), ένα διεπιστημονικό ερευνητικό οργανισμό με εξειδίκευση στην πολυμεσική νόηση, στην ενσώματη επεξεργασία της γλώσσας και στην πολυαισθητηριακή αντίληψη, οι δραστηριότητες του […]

Read More