Δημοσιεύσεις

2013 entries « 39 of 41 »

1994

Vlahakis, M; Fotinea, Stavroula-Evita; Carayannis, George

Word Level Stress as an intrinsic property of Word Level Prosody and Pitch Modeling through a pencil of functions Proceedings Article

In: Proc. EURASIP/EUSIPCO-94, Signal Processing VII "Theories and Applications, pp. 1-3, Edinburgh, Scotland, 1994.

Abstract | BibTeX

Τουρατζίδης, Λ; Charalabopoulou, Frieda; Carayannis, George

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής υποβοηθούμενη από Η/Υ: ένα πείραμα στα μονοθέσια σχολεία του Αιγαίου Proceedings Article

In: Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Πληροφορικής, pp. 125-131, Εκπαιδευτήρια Δούκα 1994.

BibTeX

Markantonatou, Stella

Δίπτωτα ρήματα: μια λεξική-σημασιολογική προσέγγιση Proceedings Article

In: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Aristotle University of Thessaloniki Kyriakides, Thessaloniki, 1994.

BibTeX

Giouli, Voula

Η Εξέλιξη της Δοτικής Proceedings Article

In: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, 1994.

BibTeX

Charalabopoulou, Frieda

Λογομάθεια: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου Proceedings Article

In: Proceedings of the 1st International Conference on Greek Linguistics, University of Reading Reading, UK, 1994.

BibTeX

Gavriilidou, Maria; Labropoulou, Penny; Χριστοφίδου, Αναστασία

Σύστημα Κατηγοριοποίησης Γραπτών Κειμένων Proceedings Article

In: 15η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994.

Abstract | BibTeX

Manakidou, E; Tsiafaki, Despoina

Το χιούμορ των αρχαίων μέσα από παραστάσεις αγγείων Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 8, pp. 13-26, 1994.

BibTeX

Piperidis, Stelios; Papageorgiou, Harris

Υπολογιστική επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων Proceedings Article

In: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pp. 775-786, Θεσσαλονίκη, 1994.

BibTeX

1993

Patel, D; Tambouratzis, George; Stonham, T J

A Logic Neural Network-Based Segmentation System with Variable Sensitivity CharacteristicsA Logic Neural Network-Based Segmentation System with Variable Sensitivity Characteristics Proceedings Article

In: Proceedings of the SPIE-93 Conference on Visual Communication and Image Processing, pp. 769-776, SPIE 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

A Self-Organising Logic Neural Network for Pattern Completion Tasks Book Section

In: Lisboa, P J G; Taylor, M J (Ed.): Neural Networks: Techniques and Applications, pp. 263-275, Ellis-Horwood, London, 1993.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos

An Exact Fast Nearest Neighbor Identification Technique Proceedings Article

In: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, pp. 658-661, 1993.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Pesquet, J C; Carayannis, George

Analyse Multidimentionnelle a l' aide d un Nouveau Modele Multicanal et d' un Algorithme de Projections Successives. Application a l' Analyse d' Images Proceedings Article

In: 14eme Colloque GRETSI, pp. 61-64, 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George

Autonomous Learning in Logic Neural Networks PhD Thesis

Brunel University, 1993.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Pesquet, J C

Codage Numerique et Compression d' Images Journal Article

In: CNRS-Info, pp. 8-9, 1993.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Contraction et amplification d’un texte Journal Article

In: Francais 2000, no. 133, pp. 56-59, 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

Data Clustering in Complex Pattern Spaces Using a Self?Organising Logical Neural Network Proceedings Article

In: Proceedings of the 1993 Weightless Neural Network Workshop, pp. 70-75, York, U.K, 1993.

BibTeX

Fotopoulou, Aggeliki

Dictionnaire electronique des phrases figees : traitement d'un cas particulier : phrases figees - phrases a Vsupport Proceedings Article

In: Papers in Computational Lexicography, Budapest, Hongrie, 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

Evaluating the Topology-Preservation Capabilities of a Self-Organising Logical Neural Network Journal Article

In: Pattern Recognition Letters, vol. 14, no. 11, pp. 927-934, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

Frachet, B; Dologlou, Ioannis; Abbeele, T Van Den; Ormezzano, Y

Fast Electrical Brainstem Evoked Potentials in Cochlear Implanted Patients Proceedings Article

In: 3rd International Cochlear Implant Conference, Innsbruck, 1993.

BibTeX

Image Segmentation Using a Self-Organising Logical Neural Network.Image Segmentation Using a Self-Organising Logical Neural Network. Proceedings Article

In: Proceedings of the ICANN-93 Conference, pp. 903-906, ICANN Amsterdam, The Netherlands, 1993.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

L’importance de la diversification des pratiques grammaticales en classe de FLE Journal Article

In: Contact, no. 35, pp. 20-23, 1993.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Noise Quality Improvement through SVD Equalization Proceedings Article

In: Eurospeech 93 Conference, Berlin, 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

Optimal Topology-Preservation Using Self-Organising Logical Neural Networks Proceedings Article

In: Proceedings of the ICANN-93 Conference, pp. 76-79, ICANN Amsterdam, The Netherlands, 1993.

BibTeX

Gavriilidou, Maria

Re-using the computational lexica of the Eurotra Project Proceedings Article

In: EUROTRA Annual Workshop, Barcelona, Spain, 1993.

BibTeX

Rangoussi, M; Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Robust Endpoint Detection of Speech in the Presence of Noise Proceedings Article

In: Eurospeech 93 Conference, Berlin, 1993.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Eskenazi, M; Ouayoun, M; Frachet, B

Selective Information Reduction for Cochlear Implants Proceedings Article

In: 1st TIDE Congress, Brussels, 1993.

BibTeX

Economou, Nadia

The Discourse of History: How Historians Present History to Secondary School Students in Greece Technical Report

no. 53, 1993.

BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

The Role of Forgetting in Efficient Learning Strategies for Self?Organising Discriminator?Based Systems Proceedings Article

In: New Trends in Neural Computation, pp. 204-209, IWANN Sitges, Spain, 1993, ISBN: 3-540-56798-4.

Abstract | Links | BibTeX

Piperidis, Stelios; Roniotes, C; Carayannis, George

Towards an interactive translation environment Proceedings Article

In: Annual EUROTRA Workshop, Barcelona, 1993.

BibTeX

Fotopoulou, Aggeliki

Traitement du cas genitif dans une classification des phrases a complements figes du grec moderne Journal Article

In: , Lingvisticae Investigationes, vol. XVII, no. 2, 1993.

BibTeX

Fotopoulou, Aggeliki

Une Classification des Phrases a Complements Figes en Grec Moderne PhD Thesis

Universite Paris VIII, 1993.

BibTeX

Une classification des phrases a complements figes en grec moderne. Etude morphosyntaxique des phrases figees Journal Article

In: Lingvisticae Investigationes, vol. XVII, no. 1, 1993.

BibTeX

Markantonatou, Stella

Visibility versus Suppression Book Section

In: Philippaki-Warburton, Irene; Nicolaidis, Katerina; Sifianou, Maria (Ed.): Themes in Greek Linguisitcs, pp. 77-84, John Benjamins Publishing Company, 1993.

BibTeX

Piperidis, Stelios; Gavriilidou, Maria

Λεξικογραφία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Proceedings Article

In: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν 1993.

BibTeX

Gavriilidou, Maria; Labropoulou, Penny; Ρονιώτη, Σίλια

Σχεδιασμός και Σχολιασμός ενός Ελληνικού Σώματος Κειμένων Proceedings Article

In: 14η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993.

Abstract | BibTeX

1992

Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms Proceedings Article

In: J., Vandewalle; R., Boite; M., Moonen; A., Oosterlinck (Ed.): Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pp. 1129-1132, Elsevier, Brussels, 1992.

Abstract | BibTeX

Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms Proceedings Article

In: J., Vandewalle; M., Oosterlinck A Boite R. Moonen (Ed.): Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pp. 1129-1132, Elsevier, 1992, Brussels, BELGIUM, 1992.

Abstract | BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

A Logical Neural Network that Adapts to Changes in the Pattern Environment Proceedings Article

In: Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pp. 46-49, IAPR IEEE PRESS, The Hague, The Netherlands, 1992, ISBN: 0-8186-2915-0.

Abstract | Links | BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Boutalis, Y

A New Fast Algorithm to Identify the Nearest Neighbour Proceedings Article

In: Signal Processing VI: Theories and applications, 1992 Elsevier Science Publishers B. V., 1992.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna; Antoniou, A -F

Comprendre et produire: une demarche en deux temps, en vue de l'elaboration d'un resume d’un texte en FLE Journal Article

In: Enjeux, no. 25, pp. 109-119, 1992.

BibTeX

Wilczynska, W; Antoniou-Kritikou, Ioanna; S., Bastian

Comprendre l’oral en francais langue etrangere Journal Article

In: Dialogues et Cultures, no. 37, pp. 97-103, 1992.

BibTeX

Tambouratzis, George; Krikelis, A

Evaluating the ASP Computer for Vision Tasks Using the Abingdon Cross Benchmark Journal Article

In: Electronics Letters, vol. 28, no. 2, pp. 205-207, 1992, ISSN: 0013-5194.

Abstract | Links | BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

Implementing Hard Self-Organisation Tasks Using Logical Neural Networks Proceedings Article

In: (eds.) J Aleksander I. & Taylor, (Ed.): Proceedings of the ICANN-92 Conference, pp. 543-646, ICANN North-Holland, 1992.

BibTeX

Tambouratzis, George; Krikelis, A

Implementing the Abingdon Cross Benchmark on the ASP Proceedings Article

In: Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pp. 91-94, IAPR IEEE PRESS, The Hague, The Netherlands, 1992.

Abstract | BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

La dynamique du contact des langues Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 33, pp. 27-31, 1992.

BibTeX

Markantonatou, Stella

The Syntax of the Modern Greek Noun Phrases with a Deverbal Nominal Head PhD Thesis

University of Essex, 1992.

Abstract | BibTeX

Hatzigeorgiu, Nick

Width of Resonances in Pair Production by Strong Electric Fields Journal Article

In: Phys. Lett. B280, pp. 113-116, 1992.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Αρχαίοι Ελληνικοί Κήποι Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 5, pp. 28-35, 1992.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Γ΄ επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 4, pp. 101-103, 1992.

BibTeX

Markantonatou, Stella

Ρηματικά Ουσιαστικά Proceedings Article

In: Πρακτικά της 13ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Aristotle University of Thessaloniki Kyriakides, Thessaloniki, 1992.

BibTeX

2013 entries « 39 of 41 »