Δημοσιεύσεις

1900 entries « 38 of 38 »

1991

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Improving the Quality of Noise Through SVD Equalization Inproceedings

In: Proceedings of the IMACS-IFAC Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems- P.D. COM ‘91, Corfu, Greece, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

LPC/SVD analysis of signals with zero modeling error Journal Article

In: Signal Processing, vol. 23, pp. 293-298, 1991.

BibTeX

Carayannis, George; Koukoutsis, E; Dologlou, Ioannis

LPC/SVD Parallel Toeplitz Solvers Inproceedings

In: International Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems, Corfu Greece, 1991.

BibTeX

Labropoulou, Penny; Gavriilidou, Maria

Multi-functionality and Re-usability in Computational Lexicography Inproceedings

In: EUROTRA Annual Workshop, Saint-Maximin, France, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Physical interpretation of signal reconstruction from reduced rank matrices Journal Article

In: IEEE Transactions on Acoustics Speech and Signal Processing, ASSP, pp. 1681-1682, 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Pour l'elaboration d'un programme de formation en francais - Etude d’un cas Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 29, pp. 37-41, 1991.

BibTeX

Roniotes, C; Charalabopoulou, Frieda

Representational issues on raising constructions in Modern Greek within the Eurotra Machine Translation System Inproceedings

In: Annual Eurotra Workshop, EUROTRA St. Maximin, France, 1991.

BibTeX

Dendrinos, M; Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Speech Enhancement from Noise: A Regenerative Approach Journal Article

In: Speech Communication, vol. 10, pp. 45-47, 1991.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Dendrinos, M; Carayannis, George

SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals Journal Article

In: IEEE Transactions on ASSP, no. 2, pp. 472-477, 1991.

BibTeX

Moschonas, S; Tzevelekou, Maria

Tense and Aspect in French and Greek: A comparative approach. Eurotra Internal Report Technical Report

1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George; Touratzidis, L

The Eigenproblem Formulation for HMM Journal Article

In: Speech  Communication, vol. 10, no. 4, pp. 373-380, 1991.

BibTeX

Nandi, A K; Aburdene, M F; Constantinides, A G; Dologlou, Ioannis

Variation  of  vector quantization and speech waveform coding Journal Article

In: IEE Proceedings-I, vol. 138, no. 2, pp. 76-80, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Zero Modeling Error (ZME) at the Meeting Point of LPC and SVD Analysis Inproceedings

In: International Conference on Acoustic Speech and Signal Processing, pp. 3397-3399, Toronto, Canada, 1991.

BibTeX

Carayannis, George; Stainhaouer, Gregory

Αναγνώριση Προτύπων Book

1η, Ε.Μ.Π., 1991.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Η Αφροδίτη σε έργα σουρεαλιστών καλλιτεχνών Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 3, pp. 22-26, 1991.

BibTeX

Gavriilidou, Maria; Labropoulou, Penny

Λεξικά και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Inproceedings

In: 12η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1991.

Abstract | BibTeX

Stainhaouer, Gregory

Νέοι Αλγόριθμοι και Παράλληλες Τεχνικές στην Αναγνώριση Φωνής PhD Thesis

Ε.Μ.Π., 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Ορθογραφικές τροποποιήσεις στη γαλλική γλώσσα Journal Article

In: Γλώσσα, no. 27, pp. 40-45, 1991.

BibTeX

Τουρατζίδης, Λ; Gavriilidou, Maria

Υπολογιστική επεξεργασία της επίδρασης μορφοφωνολογικών αλλοιώσεων στην Ελληνική γλώσσα Inproceedings

In: 3ο Ελληνικό Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, 1991.

BibTeX

1990

Classification des phrases simples a arguments figes: le cas des complements prepositionnels Inproceedings

In: Proceedings of the 9th Word Congress of Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη, 1990.

BibTeX

Economou, Nadia

Composition Writing in Upper Secondary Education in Greece Masters Thesis

University of Lancaster, Lancaster, U.K., 1990.

BibTeX

Tambouratzis, George

Evaluating the ASP Computer Applicability to Computer Vision Using the Abingdon Cross Benchmark. Masters Thesis

Brunel University, 1990.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Image coding based on a new perspective in the frequency analysis of a signal in terms of exponential functions Inproceedings

In: Picture Coding Simposium, pp. 10.1.1-10.1.3, Cambridge, Massachusetts, USA, 1990.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

L'enseignement du francais, langue "etrangere" dans la Communaute europeenne. Comment le promouvoir? Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 26, pp. 26-29, 1990.

BibTeX

Stainhaouer, Gregory; Carayannis, George

New parallel implementations for DTW algorithms Journal Article

In: IEEE Trans on ASSP, vol. 38, no. 4, pp. 705-712, 1990.

BibTeX

Charalabopoulou, Frieda

Some aspects of the syntax of negation in Modern Greek Masters Thesis

University of Reading (U.K.), The University of Reading, Whiteknights, PO Box 217, READING, Berkshire, RG6 6AH, United Kingdom, 1990.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Βιβλιοπαρουσίαση του "Γ. Μπακαλάκη, ΟΙΝΟΣ ΙΣΜΑΡΙΚΟΣ" Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 2, pp. 84-85, 1990.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Διδασκαλία γλώσσας με τη βοήθεια μικροϋπολογιστή Journal Article

In: Γλώσσα, no. 23, pp. 74-80, 1990.

BibTeX

1989

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Pitch detection based on zero phase filtering Journal Article

In: Speech Communication, vol. 8, no. 4, pp. 309-318, 1989.

BibTeX

Espagnol, M; Moschonas, S; Stavrou, M; Tzevelekou, Maria

Sentential Complements. Eurotra Internal Report Technical Report

1989.

BibTeX

Tzevelekou, Maria

Χρόνος, ρηματική όψη και ποιόν ενεργείας: πλευρές των σχέσεών τους Inproceedings

In: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, pp. 369-388, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη, 1989.

BibTeX

1988

Nandi, A K; Aburdene, M F; Constantinides, A G; Dologlou, Ioannis

A new idea in the coding of speech waveform using  vector  quantization  and  a  solution  to the matching problem in L-infinity norm Inproceedings

In: Proceedings of Digital Signal Processing Workshop, Tahoe CA, U.S.A, 1988.

BibTeX

1987

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

‘Phonemia’ A Phoneme Transcription System for Speech Synthesis in Modern Greek Journal Article

In: Speech Communication, vol. 6, pp. 159-169, 1987.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George; Skiadas, N

A New Pitch Detector Based on Preselected Information from the LPC Error Signal Inproceedings

In: European Conference on Speech Technology, Edinburg, UK, 1987.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Gersho, A

A vector companding technique for fast codebook search in waveform coding of speech Inproceedings

In: European Conference on Circuit Theory and Design, pp. 133-138, 1987.

BibTeX

Glaros, Nikolaos; Kayafas, Eleftherios

Experimental Device for IC Testing Inproceedings

In: Tzafestas, G S; Singh, Madan G; ü, G (Ed.): Proceedings of First European Workshop for System Fault Diagnostics, Reliability and Related Knowledge-Based Approaches, pp. 417-422, D. Reitel Publishing Company, Rhodes, Greece, 1987.

Abstract | BibTeX

Stainhaouer, Gregory; Carayannis, George

Parallel Partitioning Techniques for DTW algorithms in Speech Recognition Inproceedings

In: Proceedings of the European Conference on Speech Technology, pp. 304-307, Edinburg, 1987.

BibTeX

1986

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Μέθοδοs κατανομήs των στοιχείων στην αμερικάνικη δομολογία - Εφαρμογή σε γλώσσα Swahili Journal Article

In: Γλώσσα, no. 12, pp. 72-75, 1986.

BibTeX

1985

Tzevelekou, Maria

Of Time and Aspect. EUROTRA Internal Report Technical Report

1985.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Μεταφορά: Παράγονταs εννοιολογικού πλούτου Journal Article

In: Γλώσσα, no. 8, pp. 20-23, 1985.

BibTeX

1984

Dologlou, Ioannis; Dolmazon, J M

Comparison of a model of the peripheral auditory system and LPC analysis in a speech  recognition  system Inproceedings

In: International  Conference  on Acoustic Speech and Signal Processing, pp. 17.10.1-17.10.4, San Diego, 1984.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Dolmazon, J M

Procede de Reconnaissance de la Parole Patent

1984.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Syntaxe et metaphore des verbes psychologiques en grec PhD Thesis

Paris 7, 1984.

BibTeX

1983

Halkias, C C; Kollias, D S; Bakamidis, Stylianos

Modeling and Estimation Methods in Seismic Signal Processing Inproceedings

In: Melecon, Athens, Greece ., 1983.

BibTeX

1982

Dologlou, Ioannis; Halkias, C; Carayannis, George; Emmanoulopoulos, D

A new generalized recursion for the fast computation of the  kalman gain to solve the covariance equations Inproceedings

In: International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, pp. 1760-1763, Paris, 1982.

BibTeX

1981

Tzevelekou, Maria

L’aspect en grec moderne Masters Thesis

Universite Paris VII, 1981.

BibTeX

0000

Koumpouros, Yiannis; Karavasili, Alexandra; Maragos, Petros; Tzafestas, Costas; Fotinea, Stavroula-Evita; Efthimiou, Eleni; Papastamatiou, Nikolaos; Nikolakakis, Alexandros; Papageorgiou, Effie

Assessment of an intelligent robotic rehabilitation assistant Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Raheb, Katerina El

Capturing, managing and transmitting dance knowledge through digital technologies: preserving and rethinking cultural diversity Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Chalvatzaki, Georgia; Papageorgiou, Xanthi; Maragos, Petros; Tzafestas, Costas

Comparing the Impact of Robotic Rollator Control Schemes on Elderly Gait using on-line LRF-based Gait Analysis Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Sevetlidis, Vasileios; Pavlidis, George

HIERARCHICAL CLASSIFICATION FOR IMPROVED COMPOUND IDENTIFICATION IN RAMAN SPECTROSCOPY Inproceedings

In: 3rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA-GR) Conference, 2018, pp. 133, 0000.

BibTeX

1900 entries « 38 of 38 »