Δημοσιεύσεις

1689 entries « 34 of 34 »

1991

Dendrinos,; Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Speech Enhancement from Noise: A Regenerative Approach (Journal Article)

In: Speech Communication, 10 , pp. 45-47, 1991.

(BibTeX)

Bakamidis, Stylianos; Dendrinos,; Carayannis, George

SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals (Journal Article)

In: IEEE Transactions on ASSP, (2), pp. 472-477, 1991.

(BibTeX)

Moschonas,; Tzevelekou, Maria

Tense and Aspect in French and Greek: A comparative approach. Eurotra Internal Report (Technical Report)

1991.

(BibTeX)

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George; Touratzidis,

The Eigenproblem Formulation for HMM (Journal Article)

In: Speech  Communication, 10 (4), pp. 373-380, 1991.

(BibTeX)

Nandi,; Aburdene,; Constantinides,; Dologlou, Ioannis

Variation  of  vector quantization and speech waveform coding (Journal Article)

In: IEE Proceedings-I, 138 (2), pp. 76-80, 1991.

(BibTeX)

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Zero Modeling Error (ZME) at the Meeting Point of LPC and SVD Analysis (Conference)

International Conference on Acoustic Speech and Signal Processing, Toronto, Canada, 1991.

(BibTeX)

Carayannis, George; Stainhaouer, Gregory

Αναγνώριση Προτύπων (Book)

1η, Ε.Μ.Π., 1991.

(BibTeX)

Tsiafaki, Despoina

Η Αφροδίτη σε έργα σουρεαλιστών καλλιτεχνών (Journal Article)

In: ΤΟΜΗ 301, 3 , pp. 22-26, 1991.

(BibTeX)

Gavrilidou, Maria; Labropoulou, Penny

Λεξικά και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Conference)

12η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1991.

(Abstract | BibTeX)

Stainhaouer, Gregory

Νέοι Αλγόριθμοι και Παράλληλες Τεχνικές στην Αναγνώριση Φωνής (PhD Thesis)

Ε.Μ.Π., 1991.

(BibTeX)

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Ορθογραφικές τροποποιήσεις στη γαλλική γλώσσα (Journal Article)

In: Γλώσσα, (27), pp. 40-45, 1991.

(BibTeX)

Τουρατζίδης,; Gavrilidou, Maria

Υπολογιστική επεξεργασία της επίδρασης μορφοφωνολογικών αλλοιώσεων στην Ελληνική γλώσσα (Conference)

3ο Ελληνικό Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, 1991.

(BibTeX)

1990

Classification des phrases simples a arguments figes: le cas des complements prepositionnels (Conference)

Proceedings of the 9th Word Congress of Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη, 1990.

(BibTeX)

Economou, Nadia

Composition Writing in Upper Secondary Education in Greece (Masters Thesis)

University of Lancaster, 1990.

(BibTeX)

Tambouratzis, George

Evaluating the ASP Computer Applicability to Computer Vision Using the Abingdon Cross Benchmark. (Masters Thesis)

Brunel University, 1990.

(BibTeX)

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Image coding based on a new perspective in the frequency analysis of a signal in terms of exponential functions (Conference)

Picture Coding Simposium, Cambridge, Massachusetts, USA, 1990.

(BibTeX)

Antoniou-Kritikou, Ioanna

L'enseignement du francais, langue "etrangere" dans la Communaute europeenne. Comment le promouvoir? (Journal Article)

In: Questions de francais vivant, (26), pp. 26-29, 1990.

(BibTeX)

Stainhaouer, Gregory; Carayannis, George

New parallel implementations for DTW algorithms (Journal Article)

In: IEEE Trans on ASSP, 38 (4), pp. 705-712, 1990.

(BibTeX)

Charalabopoulou, Frieda

Some aspects of the syntax of negation in Modern Greek (Masters Thesis)

University of Reading (U.K.), 1990.

(BibTeX)

Tsiafaki, Despoina

Βιβλιοπαρουσίαση του "Γ. Μπακαλάκη, ΟΙΝΟΣ ΙΣΜΑΡΙΚΟΣ" (Journal Article)

In: ΤΟΜΗ 301, 2 , pp. 84-85, 1990.

(BibTeX)

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Διδασκαλία γλώσσας με τη βοήθεια μικροϋπολογιστή (Journal Article)

In: Γλώσσα, (23), pp. 74-80, 1990.

(BibTeX)

1989

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Pitch detection based on zero phase filtering (Journal Article)

In: Speech Communication, 8 (4), pp. 309-318, 1989.

(BibTeX)

Espagnol,; Moschonas,; Stavrou,; Tzevelekou, Maria

Sentential Complements. Eurotra Internal Report (Technical Report)

1989.

(BibTeX)

Tzevelekou, Maria

Χρόνος, ρηματική όψη και ποιόν ενεργείας: πλευρές των σχέσεών τους (Conference)

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη, 1989.

(BibTeX)

1988

Nandi,; Aburdene,; Constantinides,; Dologlou, Ioannis

A new idea in the coding of speech waveform using  vector  quantization  and  a  solution  to the matching problem in L-infinity norm (Conference)

Proceedings of Digital Signal Processing Workshop, Tahoe CA, U.S.A, 1988.

(BibTeX)

1987

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

‘Phonemia’ A Phoneme Transcription System for Speech Synthesis in Modern Greek (Journal Article)

In: Speech Communication, 6 , pp. 159-169, 1987.

(BibTeX)

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George; Skiadas,

A New Pitch Detector Based on Preselected Information from the LPC Error Signal (Conference)

European Conference on Speech Technology, Edinburg, UK, 1987.

(BibTeX)

Dologlou, Ioannis; Gersho,

A vector companding technique for fast codebook search in waveform coding of speech (Conference)

European Conference on Circuit Theory and Design, 1987.

(BibTeX)

Glaros, Nicholas; Kayafas, Eleftherios

Experimental Device for IC Testing (Conference)

Proceedings of First European Workshop for System Fault Diagnostics, Reliability and Related Knowledge-Based Approaches, 2 , D. Reitel Publishing Company, Rhodes, Greece, 1987.

(Abstract | BibTeX)

Stainhaouer, Gregory; Carayannis, George

Parallel Partitioning Techniques for DTW algorithms in Speech Recognition (Conference)

Proceedings of the European Conference on Speech Technology, Edinburg, 1987.

(BibTeX)

1986

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Μέθοδοs κατανομήs των στοιχείων στην αμερικάνικη δομολογία - Εφαρμογή σε γλώσσα Swahili (Journal Article)

In: Γλώσσα, (12), pp. 72-75, 1986.

(BibTeX)

1985

Tzevelekou, Maria

Of Time and Aspect. EUROTRA Internal Report (Technical Report)

1985.

(BibTeX)

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Μεταφορά: Παράγονταs εννοιολογικού πλούτου (Journal Article)

In: Γλώσσα, (8), pp. 20-23, 1985.

(BibTeX)

1984

Dologlou, Ioannis; Dolmazon,

Comparison of a model of the peripheral auditory system and LPC analysis in a speech  recognition  system (Conference)

International  Conference  on Acoustic Speech and Signal Processing, San Diego, 1984.

(BibTeX)

Dologlou, Ioannis; Dolmazon,

Procede de Reconnaissance de la Parole (Patent)

1984.

(BibTeX)

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Syntaxe et metaphore des verbes psychologiques en grec (PhD Thesis)

Paris 7, 1984.

(BibTeX)

1983

Halkias,; Kollias,; Bakamidis, Stylianos

Modeling and Estimation Methods in Seismic Signal Processing (Conference)

Melecon, Athens, Greece ., 1983.

(BibTeX)

1982

Dologlou, Ioannis; Halkias,; Carayannis, George; Emmanoulopoulos,

A new generalized recursion for the fast computation of the  kalman gain to solve the covariance equations (Conference)

International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, Paris, 1982.

(BibTeX)

1981

Tzevelekou, Maria

L’aspect en grec moderne (Masters Thesis)

Universite Paris VII, 1981.

(BibTeX)

1689 entries « 34 of 34 »