Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνογλωσσία" συμμετέχουν το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, από το οποίο αντλείται ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού του προγράμματος.

technoglossia at ilsp.athena-innovation.gr
last update:12.11.09

forum