Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
"Γλωσσική Τεχνολογία"

 


English
 


Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας
  


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
 


Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου