Αρχική Σελίδα
Προηγούμενη Σελίδα Συλλαβές και Συλλαβισμός Επόμενη Σελίδα
 
Διδακτικό Μέρος

όμοια σύμφωνα


Χωρίζονται, γιατί δεν αρχίζει ελληνική λέξη από δύο όμοια σύμφωνα.
Π.χ. θάρ - ρος

δίψηφα σύμφωνα
μπ, ντ, γκ, τσ, τζ

Δεν χωρίζονται γιατί αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά.
Π.χ. α - μπέ - λι (μπερδεύω), κα - τσα - βί - δι (τσακίζω)Γ. Για τις σύνθετες λέξεις

σύνθετες λέξεις

Ακολουθούν κατά τον συλλαβισμό τους ίδιους κανόνες με τις απλές λέξεις.
Π.χ. προ - σέ - χω, υ - πεύ - θυ - νος

Εκφώνηση Θεωρίας


Υπερβιβλίο


© 2006 ILSP
All rights reserved