Αρχική Σελίδα
Προηγούμενη Σελίδα Συλλαβές και Συλλαβισμός Επόμενη Σελίδα
 
Διδακτικό Μέρος
Βίντεο

Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Το καθένα από αυτά ονομάζεται συλλαβή.

Τα φωνήεντα μόνα τους ή με σύμφωνα σχηματίζουν συλλαβές, οι συλλαβές σχηματίζουν λέξεις και οι λέξεις προτάσεις.

Ας παρατηρήσουμε πώς χωρίζονται σε συλλαβές οι παρακάτω λέξεις:

α - έ - ρας        ε - λεύ - θε - ρος
Εκφώνηση Θεωρίας

Υπερβιβλίο


© 2006 ILSP
All rights reserved