- Οι Στόχοι

-Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

-Συλλογή και ανάπτυξη γλωσσικού και πολυμεσικού υλικού
- Ανάπτυξη νέων εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της μαθησιακής διαδικασίας -Ανάπτυξη του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και ενσωμάτωση των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας και του γλωσσικού και πολυμεσικού υλικού
-Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης από τους τελικούς χρήστες και βελτίωσή του
-Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφές της ΝΕΑΣ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑΣ Διδακτικό υλικό - Περιεχόμενα Βιβλίο για το μαθητή και για το δάσκαλο/καθηγητή
Διδακτικό υλικό -
Περιεχόμενα
Το λογισμικό

   

ΒΙΒΛΙΟ: Περί γλώσσας

Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας

Φωνητική/Ανθρώπινη φωνή

Γλωσσικές ποικιλίες (Γεωγραφικές, Κοινωνικές διαφοροποιήσεις, Ειδικές γλώσσες, Ιδιογλωσσίες)

Προφορικός και γραπτός λόγος

Ποικιλία κειμένων, Περιγραφή, Αφήγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή

Σημεία και κώδικες

Φθόγγοι και γράμματα

Συλλαβές και συλλαβισμός

Το άρθρο

Αλφαβητική κατάταξη λέξεων

Τονισμός των λέξεων

Ορθογραφικά σημεία

Σημεία στίξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Απλή πρόταση

[Υποκείμενο, κατηγόρημα]

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ουσιαστικά - Αρσενικά - Εισαγωγή

Ουσιαστικά αρσενικά σε - ας

Ουσιαστικά αρσενικά σε - ης

Ουσιαστικά αρσενικά σε - ος

Ουσιαστικά αρσενικά σε - ές και ούς

Ρήματα: φωνές και συζυγίες

Ρήματα: οι χρόνοι

Σχηματισμός των χρόνων των ρημάτων ενεργητικής φωνής α΄ συζυγίας

Ρήματα: οι εγκλίσεις

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Αρσενικά σε - τής

Αρσενικά σε - της

Αρσενικά σε - μός

Αρσενικά σε - ώνας, - ωνας, - ονας

Αρσενικά σε - ορας, - ήρας

Αρσενικά ουσιαστικά: επαναληπτικές ασκήσεις [1]

[Γενικές ασκήσεις ορθογραφίας αρσενικών ουσιαστικών (1)]

Αρσενικά ουσιαστικά: επαναληπτικές ασκήσεις [2]

[Γενικές ασκήσεις ορθογραφίας ουσιαστικών (2)]

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (εισαγωγή)

[Ο σχηματισμός των λέξεων]

Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά: υποκοριστικά και χαϊδευτικά

Μεγεθυντικά ουσιαστικά

Τοπικά και επαγγελματικά ουσιαστικά

Εθνικά ή πατριδωνυμικά ουσιαστικά

Περιεκτικά και ανδρωνυμικά

Επαναληπτικές ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα - το αντικείμενο

Περιφραστικό κατηγόρημα - μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα

Απλή πρόταση: επαναληπτικές ασκήσεις

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Κλίση των θηλυκών ουσιαστικών: εισαγωγή

Θηλυκά ουσιαστικά σε - α

Θηλυκά ουσιαστικά σε - η

Θηλυκά ουσιαστικά σε - ος

Θηλυκά ουσιαστικά σε - ω, - ού, - έας

Θηλυκά ουσιαστικά: επαναληπτικές ασκήσεις

Ρήματα β΄ συζυγίας: εισαγωγή

Κλίση των ρημάτων β΄ συζυγίας στην οριστική έγκλιση της ενεργητικής φωνής

Η κλίση των ρημάτων β΄ συζυγίας στις άλλες εγκλίσεις (εκτός της οριστικής) της ενεργητικής

Οι αντωνυμίες: εισαγωγή

Οι προσωπικές αντωνυμίες

Οι κτητικές αντωνυμίες

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Η ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών σε - α

Η ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών σε - η και - ω

Επαναληπτικές ασκήσεις

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα [1] (που δηλώνουν το υποκείμενο που ενεργεί)

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα [2] (που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα)

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα [3] (που δηλώνουν όργανο, μέσο ή τόπο ενέργειας)

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα: ανακεφαλαίωση

Ομόηχα

Παρώνυμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Απλή πρόταση με υποκείμενο - συνδετικό ρήμα - κατηγορούμενο

Επαναληπτικές ασκήσεις στις προτάσεις

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ουδέτερα ουσιαστικά: εισαγωγή

Ισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά

Ανισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά

Ιδιόκλιτα ουδέτερα ουσιαστικά

Ουδέτερα ουσιαστικά: επαναληπτικές ασκήσεις

Το ρήμα «είμαι»

Τα επίθετα: εισαγωγή

Επίθετα με αρσενικό σε - ος

Επίθετα με αρσενικό σε - ύς

Επίθετα με αρσενικό σε - ης

Επίθετα με αρσενικό σε - ων, - ας

Επίθετα: επαναληπτικές ασκήσεις

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Ορθογραφία ουδετέρων σε - ο

Ουδέτερα ουσιαστικά σε - ι

Ουδέτερα ουσιαστικά σε - α

Επαναληπτικές ασκήσεις στην ορθογραφία ουδετέρων

Επίθετα με αρσενικό σε - ος [1]

Επίθετα με αρσενικό σε - ος [2]

Επαναληπτικές ασκήσεις στην ορθογραφία επιθέτων

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ουσιαστικά παράγωγα από επίθετα

Επίθετα παράγωγα από ρήματα

Επίθετα παράγωγα από ουσιαστικά

Επίθετα παράγωγα από επίθετα και επιρρήματα

Επαναληπτικές ασκήσεις στην παραγωγή επιθέτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Παθητική σύνταξη

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Παθητική φωνή ρημάτων α΄ συζυγίας [1]

Παθητική φωνή ρημάτων α΄ συζυγίας [2]

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Ορθογραφία παθητικών μετοχών

Ορθογραφία ρηματικών καταλήξεων σε - αι και - ε

Ορθογραφία ρημάτων ενεστώτα α΄ συζυγίας

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Παραγωγή ρημάτων

Συνώνυμες λέξεις

Αντώνυμες (αντίθετες) λέξεις

Υπώνυμες - Υπερώνυμες λέξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Η επαυξημένη πρόταση: ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί

Η επαυξημένη πρόταση: επιθετικοί και κατηγορηματικοί προσδιορισμοί

Η επαυξημένη πρόταση: ετερόπτωτοι προσδιορισμοί ουσιαστικών

Η επαυξημένη πρόταση: ετερόπτωτοι προσδιορισμοί επιθέτων

Η σύγκριση

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Παθητική φωνή ρημάτων β΄ συζυγίας [1]

Παθητική φωνή ρημάτων β΄ συζυγίας [2]

Οι προθέσεις

Οι βαθμοί των επιθέτων

Τα παραθετικά των επιθέτων

Τα παραθετικά των επιρρημάτων

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Ορθογραφία των ρημάτων σε - (λ)λω

Ορθογραφία της παραλήγουσας του αορίστου

Ορθογραφία σύνθετων λέξεων που γράφονται με ρ ή ρρ

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Σύνθεση λέξεων

Σύνθεση λέξεων με αχώριστα μόρια

Σύνθεση λέξεων με αχώριστα μόρια και προθέσεις

Κυριολεξία και μεταφορά

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Επαυξημένη πρόταση: επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Επαναληπτικές ασκήσεις ονοματικών και επιρρηματικών προσδιορισμών

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Επιρρήματα

Αυτοπαθείς και οριστικές αντωνυμίες

Συνηρημένα ρήματα

Έγκλιση τόνου

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Καταλήξεις επιρρημάτων

Ορθογραφία μετοχών σε - ωμένος

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Παράγωγα επιρρήματα

Η μορφή των συνθέτων

Η σημασία των συνθέτων (παρατακτικά και προσδιοριστικά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Παρατακτική σύνδεση προτάσεων

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Αόριστες αντωνυμίες

Αναφορικές αντωνυμίες

Συμπλεκτικοί και διαχωριστικοί σύνδεσμοι

Αντιθετικοί, συμπερασματικοί και επεξηγηματικοί σύνδεσμοι

Μόρια

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Διάκριση των που / πού, πως / πώς, ότι / ό,τι

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Σχήματα λόγου (σχετικά με τη θέση των λέξεων) [1]

[ασύνδετο, πολυσύνδετο, πρωθύστερο, υπερβατό, χιαστό, κύκλος, παρήχηση, ομοιοκατάληκτο]

Σχήματα λόγου (σχετικά με τη θέση των λέξεων) [2]

[ασύνδετο, πολυσύνδετο, πρωθύστερο, υπερβατό, χιαστό, κύκλος, παρήχηση, ομοιοκατάληκτο]

Η σημασία των συνθέτων (κτητικά και αντικειμενικά σύνθετα)

Σημασία των συνθέτων - επαναληπτικές ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Υποτακτική σύνδεση προτάσεων

Βουλητικές προτάσεις

Ενδοιαστικές προτάσεις

Πλάγιες ερωτηματικές και αναφορικές ονοματικές προτάσεις

Ειδικές προτάσεις

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις

Ερωτηματικές αντωνυμίες

Δεικτικές αντωνυμίες

Συσχετικές αντωνυμίες και επαναληπτικές ασκήσεις

Υποτακτικοί σύνδεσμοι

Ονοματικοί σύνδεσμοι

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Διάκριση ποια / πια και ποιο / πιο

Πάθη φωνηέντων

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Σχήματα λόγου σχετικά με την ποσότητα των λέξεων

[έλλειψη, βραχυλογία, περίφραση, παραλληλία, επαναφορά, σχήμα ένα με δύο, αναδίπλωση, πρόληψη]

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Επιρρηματικές προτάσεις: χρονικές και αναφορικές

Επιρρηματικές προτάσεις: αιτιολογικές και τελικές προτάσεις

Επιρρηματικές προτάσεις: υποθετικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές

Επιρρηματικές προτάσεις: Επαναληπτικές ασκήσεις

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Επιρρηματικοί υποτακτικοί σύνδεσμοι

Τα αριθμητικά (γενικά)

Απόλυτα και τακτικά αριθμητικά

Πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά

Αριθμητικά ουσιαστικά του «περίπου» ή του «ακριβώς»

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Συντομογραφίες - Ακρώνυμα

Ορθογραφία αριθμητικών

Το τελικό - ν

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Σχήματα λόγου σχετικά με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων

[σύμφυρση, έλξη, υπαλλαγή, πρόληψη, ανακόλουθο, συνολικό και μερικό]

Οικογένειες λέξεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Ευθύς και πλάγιος λόγος

Πρόταση, περίοδος, παράγραφος

[Δομή παραγράφου, πότε αλλάζουμε παράγραφο, γνωρίσματα της καλής παραγράφου]

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ειδικές κατηγορίες ουσιαστικών

[άκλιτα, ελλειπτικά, διπλόκλιτα, διπλόμορφα, διπλοκατάληκτα, ζευγάρια λέξεων]

Ανώμαλα ρήματα

[10 κατηγορίες, ρήματα που δεν ανήκουν σε καμία από τις 10 κατηγορίες]

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Ορθογραφία ρημάτων και παραγώγων τους - Λέξεις που γράφονται ενωμένες με μια λέξη

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Σχήματα λόγου σχετικά με τη σημασία λέξεων ή φράσεων

[μεταφορά, σχήμα κατ΄ εξοχήν, συνεκδοχή, μετωνυμία, αντίφαση, υπερβολή, αλληγορία, προσωποποίηση, παρομοίωση]

Λεκτικοί τρόποι: ορισμός, ιδιωτισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ: Επανάληψη

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού [1]

Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού [2]

Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού [3]

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής [1]

Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής [2]

Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής [3]

Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής [4]

 • ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Επαναληπτικές ασκήσεις ορθογραφίας [1]

Επαναληπτικές ασκήσεις ορθογραφίας [2]

 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Επαναληπτικές ασκήσεις λεξιλογίου [1]

Επαναληπτικές ασκήσεις λεξιλογίου [2]

Επαναληπτικές ασκήσεις λεξιλογίου [3]

Βραβεία Νέας Λογομάθειας

Ξενάγηση στα ελληνικά νησιά

Ποίηση

Ζωγραφική

Παραδοσιακά λαϊκά μουσικά όργανα

Παιδικές χορωδίες

Αργοναυτική εκστρατεία

Κλασική μουσική

Αρχιτεκτονική