Χαλαμανδάρης, Αιμίλιος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875406

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Σύνθεση Φωνής
 • Σύνθεση Συναισθηματικού Λόγου
 • Επεξεργασία Σημάτων
 • Μεταμόρφωση Φωνής
 • Ανάλυση και Αναγνώριση Προτύπων σε Σήματα
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ το 2000 και περάτωσε την πτυχιακή του διατριβή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και θέμα: «Σύνθεση στο Πεδίο του Χρόνου: Αλγόριθμος Επιλογής Βέλτιστου Διφώνου». Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών από το Imperial College του Λονδίνου το 2001, με θέμα διατριβής: «Μεταμόρφωση Φωνής Μέσω Προσωδιακών και Φασματικών Χαρακτηριστικών». Εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γ. Καραγιάννη, με θέμα «Σύνθεση Φωνής στο Πεδίο του Χρόνου και Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας». Ερευνητικά έχει ασχοληθεί και ασχολείται ενεργά με την συνθετική ομιλία από κείμενο, την σύνθεση συναισθηματικού λόγου, την μεταμόρφωση φωνής, την αναγνώριση προτύπων, την αναγνώριση μουσικής και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Ανήκει στο ερευνητικό δυναμικό του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου από τον Οκτώβριο του 2001, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, Ευρωπαϊκών και εθνικών (ενδεικτικά ΕΥΦΩΝΟΝ, MUSICNETWORK, IMUTUS, HEARTS, SOL, VEMUS, MobiTalk, INTERREG-III), όπως επίσης και στην ανάπτυξη προϊόντων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ενδεικτικά All Greek to Me!, Εκφωνητής+).

Ο Αιμίλιος αποτελεί μέλος της ομάδας Σύνθεσης Φωνής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, συμμετέχοντας ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αλγορίθμων ανάλυσης, επεξεργασίας και σύνθεσης φωνής.

Δημοσιεύσεις

 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Sotiris Karabetsos. (2016). Expressive speech synthesis for storytelling: the INNOETICS’entry to the blizzard challenge 2016. In Proc. Blizzard Challenge workshop. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Τσιάκουλης, Π. (2015). A framework towards expressive speech analysis and synthesis with preliminary results. Journal on Multimodal User Interfaces, 9(4), 387-394. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Τσιάκουλης, Π. (2014). Towards expressive speech synthesis: Analysis and modeling of expressive speech. In 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 461-465. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2014). Using Audio Books for Training a Text-to-Speech System.. In LREC, pages 3076-3080. [...] 
 • Sofia Tsekeridou, Vassileios Tsetsos, Χαλαμανδάρης, Α., Χαμζάς, Χ., Thomas Filippou & Christos Pantzoglou. (2014). iGuide: Socially-enriched mobile tourist guide for unexplored sites. In Hellenic Conference on Artificial Intelligence, pages 603-614. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2014). Open Web-Based Text-to-Speech Services for the Citizens. " HCI International 2014 - Communications in Computer and Information Science". Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ (2014). An Overview of the ILSP Unit Selection Text-to-Speech Synthesis System. In A. Likas, K., Blekas, D. & Kalles (editors), " Artificial Intelligence: Methods and Applications Lecture Notes in Computer Science.". Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2013). An Automated Method for Creating New Synthetic Voices from Audiobooks. In Proc. 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC 2013). [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2013). The ILSP/INNOETICS Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2013. In The Blizzard Challenge 2013 workshop. Reykjavik, Iceland Barcelona, Spain. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2012). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2012. In The Blizzard Challenge 2012. Portland, Oregon, USA. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2011). Corpus Design for a Unit Selection TtS System with Application to Bulgarian. In Z. Vetulani (editor), Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Berlin/Heidelberg : Springer. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2011). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2011. In The Blizzard Challenge 2011. Turin, Italy. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α. (2011). Σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης συστήματος παραγωγής συνθετικής ομιλίας με επεξεργασία στο πεδίο του χρόνου. Διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2010). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2010. In Proc. Blizzard Challenge 2010 Workshop. Kyoto, Japan. [...] 
 • Πρωτόπαπας, Α., Tzakosta, Μ., Χαλαμανδάρης, Α. & Τσιάκουλης, Π. (2010). IPLR: an online resource for Greek word-level and sublexical information. Language Resources & Evaluation. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ. (2010). One-Class Classification for Spectral Join Cost Calculation in Unit Selection Speech Synthesis. IEEE Signal Processing Letters, 17(8), 746-749. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π. & Ράπτης, Σ. (2010). A Unit Selection Text-to-Speech Synthesis System Optimized for Use with Screen Readers. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(3), 1890-1897. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ. & Καραμπέτσος, Σ. (2009). Design of an Efficient Corpus for High-Quality Unit Selection TTS for Bulgarian. In Proc. 4th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poland. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2009). An Efficient and Robust Pitch Marking Algorithm on the Speech Waveform for TD-PSOLA. In Proc. Intl. IEEE Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA). Malaysia. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραμπέτσος, Σ. (2009). High Quality Unit-Selection Speech Synthesis for Bulgarian. In Proc. 13th International Conference on Speech and Computer (SPECOM'2009). St. Petersburg, Russia. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ. (2009). Embedded Unit Selection Text-to-Speech Synthesis for Mobile Devices. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(2). [...] 
 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραμπέτσος, Σ (2009). User Interaction Design for a Home-Based Telecare System. In A. Holzinger & K. Miesenberger (editors), Human-computer interaction and Usability for eInclusion. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2009). Enhancing Accessibility of Web Content for the Print-Impaired and Blind People. In A. Holzinger & K. Miesenberger (editors), Human-computer interaction and Usability for eInclusion. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2008). A Statistical Method for Database Reduction for Embedded Unit Selection Speech Synthesis. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2008), pages 759-762. USA, Las Vegas. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ (2008). HMM-based Speech Synthesis for the Greek Language. In Petr Sojka, Ivan Kopecek & Karel Pala (editors), Text, Speech and Dialogue. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2008). Is idiom identification possible from prosodic information? An experimental approach for the Greek language?. In Speech Prosody Conference 2008. Campinas, Brazil. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Πρωτόπαπας, Α., Τσιάκουλης, Π. & Ράπτης, Σ. (2006). All Greek to me! An automatic Greeklish to Greek Transliteration System. In 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Language identification from suprasegmental cues: Speech synthesis of Greek utterances from different dialectal variations. In LREC Conference 2006. Genoa, Italy. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Dialect identification through prosodic information: an experimental approach. In Speech Prosody Conference 2006. Dresden, Germany. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Language identification from suprasegmental cues: examining the role of rhythm in the identification of a dialect. In Spoken Communication Conference. Napoli, Italy. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Askenfelt, A., Fober, D., Χαλαμανδάρης, Α., Schoonderwaldt, E., Letz, S. et al. (2005). IMUTUS – An Effective Practicing Environment For Music Tuition. In International Computer Music Conference (ICMC 2005). Barcelona, Spain. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Ράπτης, Σ. & Τσιάκουλης, Π. (2005). Rule-based grapheme-to-phoneme method for the Greek. In Proc. Interspeech’2005: 9th European Conference on Speech Communication and Technology. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Χαλαμανδάρης, Α. (2005). IMUTUS - Interactive Music Tuition System. In 5th Open MusicNetwork Workshop. Vienna, Austria. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2005). An experimental approach on dialect identification of ones mother tongue. In Discourse - Prosody Interface Conference (IDP05). Aix-en-Provence, France. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ., Giannopoulos, G. & Καραγιάννης, Γ. (2004). Bypassing Greeklish!. In Proc. LREC 2004: 4th International Conference on Language Resources And Evaluation. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ. & Giannopoulos, G. (2004). An Efficient and Robust Algorithm for Bypassing Greeklish. In Proc. IC-SCCE 2004: 1st International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, pages 8-10 September. Athens, Greece. [...] 
 • Giannopoulos, G., Χαλαμανδάρης, Α., Φωτεινέα, Ε., Αθανασέλης, Θ. & Καραγιάννης, Γ. (2003). Analysis and modelling of the Carrier Declination for the Greek language. In Proc. of the 15th International Congress of Phonetic Sciences - ICPhS03. Barcelona, Spain. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α. (2001). Voice transformation through prosodic and spectral modification. Μεταπτυχιακή εργασία, Imperial University. [...] 
 • Founda, M., Ταμπουρατζής, Γ., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Reducing Spectral Mismatches in Concatenative Speech Synthesis via Systematic Database Enrichment. In Proceedings of the Eurospeech-2001 Conference, pages 837-840. Aalborg, Denmark. [...] 
 • Founda, M., Χαλαμανδάρης, Α., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Studying the Factors Affecting the Optimal Unit Selection Algorithm for a TTS System for the Greek Language.. In Proceedings of the 4th European Conference on Noise Control,, pages 758-764. Patra, Greece. [...]