Σταμούλη, Σπυριδούλα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σπυριδούλα Σταμούλη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Email: pstam_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875349

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας
 • Ανάλυση του λόγου
 • Αξιολόγηση Γλωσσικής Επάρκειας
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας

Βιογραφικά στοιχεία

Η Σπυριδούλα Σταμούλη είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε την ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου σε παιδιά ηλικίας 7-12 χρόνων με μητρική γλώσσα την Ελληνική και σε παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΑ) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» από το 2002 και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υλικά: Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραμμάτων και Ένας Ιππότης στο κάστρο των λέξεων (σειρά μαθημάτων για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας), Ελληνοτουρκικό Λεξικό για παιδιά, Βασική Γραμματική της Ελληνικής, Άκουσμα (διαδικτυακή εφαρμογή με δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου), Η εξέλιξη της γλώσσας (εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία της Αρχαίας και της Νέας  Ελληνικής γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την κατάκτηση της Ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας.

Δημοσιεύσεις

 • Varlokosta, S., Σταμούλη, Σ., Karasimos, A., Markopoulos, G., Kakavoulia, M., Nerantzini, M. et al. (2016). A Greek Corpus of Aphasic Discourse: Collection, Transcription, and Annotation Specifications. In Dimitrios Kokkinakis (editor), Proceedings of the 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2016), Workshop “Resources and Processing of linguistic and extra-linguistic data from people with various forms of cognitive/psychiatric impairments (RaPID-2016), pages 14-21. Portorož, Slovenia. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ. & Τζεβελέκου, Μ. (2015). Discriminating CEFR levels in Greek L2: a corpus-based study of young learners’ written narratives. In Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings, pages 153-169. Bergen/Os, Norway : University of Bergen Library. [...] 
 • Κακαβούλια, Μ., Σταμούλη, Σ., Φωκά-Καβαλιεράκη, Π., Οικονόμου, Α., Πρωτόπαπας, Α. & Βαρλοκώστα, Σ. (2014). Πρωτόκολλο εκμαίευσης αφηγηματικού λόγου στην Ελληνική από άτομα με αφασία: Αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα. Γλωσσολογία(22), 41-60. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2014). Ο γραπτός αφηγηματικός λόγος των αλλόφωνων μαθητών: Μελέτη των γλωσσικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν επίπεδα γλωσσομάθειας. In 11th International Conference on Greek Linguistics: Selected Papers, pages 261-276. Rhodes, Greece. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2013). Το Αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά. Νέος Παιδαγωγός, 1, 176-184. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Varlokosta, S., Mitzias, I. et al. (2013). Second language assessment in the Greek educational system: the case of Reception Classes. Glossologia, 21, 75-89. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2012). The development of narrative structure in Greek L1. In Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 10), pages 539-549. Komotini, Greece : Democritus University of Thrace. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2010). Η ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου στην Ελληνική ως πρώτη και δεύτερη γλώσσα. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2010). Ο μαθητής ως ερευνητής: Αξιοποίηση Σωμάτων Κειμένων στη Γλωσσική Διδασκαλία. In Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 98-111. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2009). Η ανάπτυξη της ικανότητας εισαγωγής νέων οντοτήτων στον αφηγηματικό λόγο στην Ελληνική ως Γ1. In Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 29ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, pages 513-525. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ., Κάντζου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ., Σταμούλη, Σ., Τζεβελέκου, Μ. et al. (2009). Διαγνωστικά τεστ για τον προσδιορισμό της ελληνομάθειας σε παιδιά. In Πρακτικά του 3oυ Διεθνούς Συνεδρίου για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας, pages 131-141. Αθήνα : Πανεπιστήμιο Αθηνών. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Σταμούλη, Σ., Κάντζου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ. et al (2008). Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Ευρωπαϊκή κλίμακα αξιολόγησης των γλωσσών και κατάταξη σε επίπεδα γλωσσομάθειας. In Δραγώνα, Θ., Φραγκουδάκη & Α. (editors), Πρόσθεση, όχι αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, όχι διαίρεση: Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα : Μεταίχμιο. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2007). Βασική γραμματική της ελληνικής. Αθήνα : Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΕΚΠΑ)–ΙΕΛ. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Βακαλοπούλου, Ά., Κάντζου, Β., Παπαβασιλείου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ. & Σταμούλη, Σ. (2006). Λογισμικά για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. In Πρακτικά διημερίδας «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας», pages 117-133. Λευκωσία : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ. et al. (2006). Μελέτη του επιπέδου γλωσσομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. In Πρακτικά διημερίδας «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας», pages 100-116. Λευκωσία : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ. et al. (2006). Μελέτη της ελληνομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. In Α. Καββαδία, Μ. Τζωαννοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης (editors), Νέες κατευθύνσεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, pages 343–357. Θεσσαλονίκη : University Studio Press. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Βακαλοπούλου, Ά., Σταμούλη, Σ., Καγκλάρ, Ν. & Φιντάν, Ο. (2004). Ελληνοτουρκικό λεξικό. Αθήνα : ΕΚΠΑ, Ελληνικά Γράμματα. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Βαρλοκώστα, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ. et al. (2004). Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Athens. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2001). Χρόνος, Άποψη και Συμφωνία υποκειμένου-ρήματος: Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., pages 712-723. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2000). Η κατάκτηση του Χρόνου, της Άποψης και της Συμφωνίας Υποκειμένου - Ρήματος: Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Μεταπτυχιακή εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. [...] 
 • Σταμούλη, Σ. (2000). Οι γραμματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος: Συγκριτική μελέτη μιας περίπτωσης ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και παιδιών με φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. In Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με θέμα «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή-Εξελικτική Δυσφασία από την Προσχολική στην Εφηβική Ηλικία», pages 221-236. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. [...]