Κουτσομπόγερα, Μαρία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μαρία Κουτσομπόγερα

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Email: mkouts_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875444

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Πολυτροπική Ανάλυση διαλόγου
 • Περιγραφή και μοντελοποίηση μη λεκτικής συμπεριφοράς
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
 • Λεξικογραφία

Βιογραφικά στοιχεία

 Η Μαρία Κουτσομπόγερα εργάζεται ως γλωσσολόγος στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 2002. Είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (τίτλος διατριβής: Η πολυτροπικότητα στις τηλεοπτικές συνομιλίες), κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2004) και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Γλωσσολογίας, 2000). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, για τα οποία έχει παρουσιάσει συναφείς δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, εστιάζονται σε θέματα ανάπτυξης και επεξεργασίας κειμενικών και πολυμεσικών ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, πολυτροπικής ανάλυσης διαλόγου, καθώς και υπολογιστικής μορφολογίας, σύνταξης και σημασιολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (META-NET, POETICON, COST Action 2102, BulTM, REVEAL-THIS, TV++, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων, ΕΘΕΓ).

Δημοσιεύσεις

 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (Υπό έκδοση). The MOBOT platform – Showcasing Multimodality in Human-Assistive Robot Interaction. In Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Kyriaki Vasilaki. (2016). Multimodal Resources for Human-Robot Communication Modelling. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Deligiannis, M., Γιάγκου, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2016). Towards Modelling Multimodal and Multiparty Interaction in Educational Settings. In Anna Esposito & Lakhmi C. Jain (editors), Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems - Volume II: Modeling Social Signals. Springer. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Petros Maragos et al. (2015). The MOBOT human-robot communication model. In 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 201 - 206. IEEE. [...] 
 • Vinciarelli A., Esposito A., Andre E., Bonin F., Chetouani M., Cohn J. et al. (2015). Open Challenges in Modelling, Analysis and Synthesis of Human Behaviour in Human–Human and Human–Machine Interactions. Cognitive Computation, 1-17. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Γαλάνης, Δ., Maria Teresa Riviello, Nick Tseres, Καραμπέτσος, Σ., Anna Esposito et al (2015). Conflict Cues in Call Centre Interactions, pages 431-447. Springer International Publishing. [...] 
 • Samer Al Moubayed, Dan Bohus, Anna Esposito, Dirk Heylen, Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. et al. (2014). UM3I '14: Proceedings of the 2014 Workshop on Understanding and Modeling Multiparty, Multimodal Interactions, New York, NY, USA, ACM. [...] 
 • Samer Al Moubayed, Dan Bohus, Anna Esposito, Dirk Heylen, Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. et al. (2014). UM3I 2014: International Workshop on Understanding and Modeling Multiparty, Multimodal Interactions. In Proceedings of the 16th International Conference on Multimodal Interaction, pages 537-538. New York, NY, USA : ACM. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Multimodal Analytics and its Data Ecosystem. In RFMIR '14 Proceedings of the 2014 Workshop on Roadmapping the Future of Multimodal Interaction Research including Business Opportunities and Challenges, pages 1-4. New York, NY, USA : ACM. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Samer Al Moubayed, Bajibabu Bollepalli, Ahmed Hussen Abdelaziz, Martin Johansson, José David Aguas Lopes et al. (2014). The Tutorbot Corpus ― A Corpus for Studying Tutoring Behaviour in Multiparty Face-to-Face Spoken Dialogue. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Samer Al Moubayed, Jonas Beskow, Bajibabu Bollepalli, Ahmed Hussen-Abdelaziz, Martin Johansson, Κουτσομπόγερα, Μ. et al (2014). Tutoring Robots, pages 80-113. Springer. [...] 
 • S. Al Moubayed, J. Beskow, B. Bollepalli, J. Gustafson, A. Hussen-Abdelaziz, M. Johansson et al. (2014). Human-robot collaborative tutoring using multiparty multimodal spoken dialogue. In HRI'14 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, pages 112-113. ACM New York, NY, USA. [...] 
 • Γαλάνης, Δ., Καραμπέτσος, Σ., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ., Anna Esposito & Maria Teresa Riviello. (2013). Classification of emotional speech units in call centre interactions. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference, pages 403-406. IEEE. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2013). Multimodal indicators of persuasion in political interviews. In Poggi I., D'Errico F., Vincze L. & Vinciarelli A. (editors), Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Action. International Workshop, Political Speech 2010, Rome, Italy, November 10-12, 2010, Revised Selected Papers.. Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. (2012). Multimodality in TV interviews: development and exploitation of multimedia corpora in the representation and modeling of multimodal communication [in Greek]. Διδακτορική διατριβή, National and Kapodistrian University of Athens. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. (2012). Deixis in interaction: a multimodal approach. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (editors), Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 10), pages 1246-1252. Komotini, Greece : Democritus University of Thrace. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2012). TV interview participant profiles from a multimodal perspective. In A. Esposito, A.M. Esposito, A. Vinciarelli, R. Hoffmann & V. Muller (editors), Cognitive Behavioural Systems. Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2012). Iconic Gestures in Face-to-face TV Interviews. In Eleni Efthimiou, Georgios Kouroupetroglou & Stavroula-Evita Fotinea (editors), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication. 9th International Gesture Workshop - GW 2011, May 2011, Athens, Greece. Revised selected papers.. Springer. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Κουτσομπόγερα, Μ., Πατρικάκος, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2012). Η Ελληνική Γλώσσα στην Ψηφιακή Εποχή - The Greek Language in the Digital Age. Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Ammendrup, S., Vilhjalmsson, H. & Παπαγεωργίου, Χ (2011). Non-verbal expressions of turn management in TV interviews: a cross?cultural study between Greek and Icelandic. In Esposito, A., Esposito, A.M., Martone, R. et al (editors), Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2010). Linguistic and Non-verbal Cues for the Induction of Silent Feedback. In Esposito, A., Campbell, N., Vogel, C. et al (editors), Development of Multimodal Interfaces: Active Listening and Synchrony. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. (2010). Ανάλυση πολυτροπικού διαλόγου: ο ρόλος του περικειμένου σε ελληνικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις. In Πρακτικά της 5ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, pages 168-176. Αθήνα, Ελλάδα : ΕΚΠΑ. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2009). Multimodality Issues in Conversation Analysis of Greek TV Interviews. In Esposito, A., Hussain, A., Marinaro, M. et al (editors), Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Touribaba, L. & Παπαγεωργίου, Χ. (2008). Multimodality in Conversation Analysis: A case of Greek TV Interviews. In Martin, J.-C. , Paggio, P., Kipp, M. et al (editors), Proceedings of Workshop on Multimodal Corpora, LREC2008, pages 12-16. Marrakech, Morocco : Εκδόσεις Ζήτη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ. & Pouli, K. (2007). Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων. In Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Ioannina, Greece. [...] 
 • Ghotsoulia, V., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2007). Towards a frame semantics resource for Greek. In Proceedings of the Sixth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007). Bergen, Norway. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Pouli, Κ. & Προκοπίδης, Π. (2006). Adding multi-layer Semantics to the Greek Dependency Treebank. In Proceedings of The Fifth International Conference on Language and Evaluation (LREC-2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Προκοπίδης, Π., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Towards a Greek Dependency Corpus. In Stelios Piperidis & Elena Paskaleva (editors), Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, pages 9-14. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. (2004). Η χρήση γλωσσικών εργαλείων στη μορφολογική ανάλυση: αντιμετώπιση προβληματικών περιπτώσεων. Μεταπτυχιακή εργασία, ΕΚΠΑ-ΕΜΠ. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Konstandinidis, A. & Παπαγεωργίου, Χ. (2004). Combination of Machine Learning Approaches for Error Reduction in POS Tagging. In Vouros, G., Panayiotopoulos & Th. (editors), Hellenic Artificial Intelligence Society: 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence. Σάμος, Ελλάδα : Εκδόσεις Ζήτη. [...]