Κάντζου, Βίκυ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Βίκυ Κάντζου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Email: vkan_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875350

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας
 • Γλωσσική αξιολόγηση
 • Ανάλυση λόγου
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας

Βιογραφικά στοιχεία

Η Βίκυ Κάντζου είναι γλωσσολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (διατμηματικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών). Το 2010 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Η χρονική οργάνωση του αφηγήματος στην κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας». Τμήμα της διατριβής εκπονήθηκε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 2002 εργάζεται στο ΙΕΛ, στο τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν τη συγκρότηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας (Άκουσμα, Η εξέλιξη της γλώσσας, Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων, Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό, «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραμμάτων», «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων»). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας ομιλητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Τέλος, από το 2001 διδάσκει ελληνικά σε ξένους στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις

 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ. & Τζεβελέκου, Μ. (2015). Discriminating CEFR levels in Greek L2: a corpus-based study of young learners’ written narratives. In Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings, pages 153-169. Bergen/Os, Norway : University of Bergen Library. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2014). Ο γραπτός αφηγηματικός λόγος των αλλόφωνων μαθητών: Μελέτη των γλωσσικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν επίπεδα γλωσσομάθειας. In 11th International Conference on Greek Linguistics: Selected Papers, pages 261-276. Rhodes, Greece. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Κάντζου, Β., Παντελόγλου, Ε. & Σιμόπουλος, Γ. (2014). Διαδίκτυο και γλωσσική εκπαίδευση: πλατφόρμα εκμάθησης γενικών και επιχειρηματικών ελληνικών. In Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 34ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 458-470. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2013). Το Αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά. Νέος Παιδαγωγός, 1, 176-184. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Varlokosta, S., Mitzias, I. et al. (2013). Second language assessment in the Greek educational system: the case of Reception Classes. Glossologia, 21, 75-89. [...] 
 • Κάντζου, Β. (2012). The temporal structure of narratives in second language acquisition of Greek. In Gavriilidou Ζ., Efthymiou Α., Thomadaki Ε. & Kambakis-Vougiouklis P. (editors), Selected Papers - The 10th International Conference of Greek Linguistics, pages 354-364. Komotini, Greece : Democritus University of Thrace. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ. & Κάντζου, Β. (2011). On Narrative Future. In Proceedings of the 9th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 9), pages 288-297. Chicago USA. [...] 
 • Κάντζου, Β. (2010). Η χρονική οργάνωση του αφηγήματος στην κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2010). Ο μαθητής ως ερευνητής: Αξιοποίηση Σωμάτων Κειμένων στη Γλωσσική Διδασκαλία. In Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 98-111. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ., Κάντζου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ., Σταμούλη, Σ., Τζεβελέκου, Μ. et al. (2009). Διαγνωστικά τεστ για τον προσδιορισμό της ελληνομάθειας σε παιδιά. In Πρακτικά του 3oυ Διεθνούς Συνεδρίου για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας, pages 131-141. Αθήνα : Πανεπιστήμιο Αθηνών. [...] 
 • Κάντζου, Β. (2009). Η χρονική οργάνωση του αφηγηματικού λόγου στην ανάπτυξη της πρώτης γλώσσας. In Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 29ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 465–477. Θεσσαλονίκη : νστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Σταμούλη, Σ., Κάντζου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ. et al (2008). Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Ευρωπαϊκή κλίμακα αξιολόγησης των γλωσσών και κατάταξη σε επίπεδα γλωσσομάθειας. In Δραγώνα, Θ., Φραγκουδάκη & Α. (editors), Πρόσθεση, όχι αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, όχι διαίρεση: Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα : Μεταίχμιο. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2007). Βασική γραμματική της ελληνικής. Αθήνα : Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΕΚΠΑ)–ΙΕΛ. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Βακαλοπούλου, Ά., Κάντζου, Β., Παπαβασιλείου, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ. & Σταμούλη, Σ. (2006). Λογισμικά για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. In Πρακτικά διημερίδας «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας», pages 117-133. Λευκωσία : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ. et al. (2006). Μελέτη του επιπέδου γλωσσομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. In Πρακτικά διημερίδας «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας», pages 100-116. Λευκωσία : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Βαρλοκώστα, Σ., Ιακώβου, Μ. et al. (2006). Μελέτη της ελληνομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. In Α. Καββαδία, Μ. Τζωαννοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης (editors), Νέες κατευθύνσεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, pages 343–357. Θεσσαλονίκη : University Studio Press. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Βαρλοκώστα, Σ., Χονδρογιάννη, Β., Παπαγεωργακόπουλος, Γ. et al. (2004). Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Athens. [...] 
 • Κατή, Δ. & Κάντζου, Β. (2004). Η συνδετικότητα αφηγημάτων: Αναπτυξιακή και διαγλωσσική προσέγγιση. In Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 246-257. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. [...] 
 • Κατή, Δ. & Κάντζου, Β. (2002). Προβλήματα υπολογιστικής κωδικοποίησης της παιδικής ομιλίας. In Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 72-80. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. [...]