Δεσύπρη, Ελίνα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ελίνα Δεσύπρη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875442

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
 • Ανάλυση της άποψης και του συναισθήματος
 • Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης γλωσσικών πόρων
 • Λεξικογραφία

Βιογραφικά στοιχεία

Η Ελίνα Δεσύπρη εργάζεται ως γλωσσολόγος στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 1996. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία (2000). Τα ενδιαφέροντά της, για τα οποία έχει παρουσιάσει συναφείς δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, εστιάζουν σε θέματα ανάλυσης, επεξεργασίας και περιγραφής γλωσσικών και πολυμεσικών πόρων και υπολογιστικής μορφολογίας, σύνταξης και σημασιολογίας.  Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (POETICON, CLARIN, REVEAL-THIS, TV++, MUSE, INTERA, ENABLER, ΛΕΞΙΣ/ΕΠΕΤ ΙΙ, ΣΑΠΦΩ/ΕΠΕΤ-ΙΙ, SIMPLE/LE-2, PAROLE/LE-2)

Δημοσιεύσεις

 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini et al. (2012). The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε. & Πιπερίδης, Σ. (2010). Preliminary proposal for a metadata scheme for the description of LRs. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010) - Workshop on Language Resource and Language Technology Standards – state of the art, emerging needs, and future developments. Malta. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Παπαγεωργίου, Χ. & Markopoulos, G. (2009). TimeEL: Recognition of Temporal Expressions in Greek texts. In Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πουλή, Κ. (2007). Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων. In Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Ioannina, Greece. [...] 
 • Ghotsoulia, V., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2007). Towards a frame semantics resource for Greek. In Proceedings of the Sixth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007). Bergen, Norway. [...] 
 • Γιούλη, Β., Κωνσταντινίδης, Α., Δεσύπρη, Ε. & Παπαγεωργίου, Χ. (2006). Multi-domain Multi-lingual Named Entity Recognition: Revisiting & Grounding the resources issue. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 59-64. Genoa, Italy. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Πουλή, Κ. & Προκοπίδης, Π. (2006). Adding multi-layer Semantics to the Greek Dependency Treebank. In Proceedings of The Fifth International Conference on Language and Evaluation (LREC-2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Προκοπίδης, Π., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Towards a Greek Dependency Corpus. In Stelios Piperidis & Elena Paskaleva (editors), Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, pages 9-14. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Γιούλη, Β., Αντωνόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Building parallel corpora for {eContent} professionals. In COLING 2004. Geneva. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (2003). Language Resources in the Balkan area. In Workshop on Balkan Language Resources and Tools. Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε. & Σπυροπούλου, Ε. (2000). Πρότυπο Σχήμα Σχολιασμού Συναναφοράς για τα Ελληνικά και εφαρμογή του σε σώμα οικονομικών κειμένων. In 22ο Συνέδριο Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη : Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τ. [...] 
 • Anagnostopoulou, D., Δεσύπρη, Ε., Λαμπροπούλου, Π., Mantzari, E. & Γαβριηλίδου, Μ. (2000). Lexis - Lexicographical Infrastructure: Systematising the Data. In Computational Lexicography (COMLEX 2000). Patras, Greece. [...]