Γαλάνης, Δημήτρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δημήτρης Γαλάνης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Email: galanisd_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875427

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Μηχανική Μάθηση
  • Αυτόματη παραγωγή κειμένων/περιλήψεων
  • Ανάλυση συναισθήματος
  • Υποδομές Γλωσσικής Τεχνολογίας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Δημήτρης Γαλάνης εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. “Αθηνά” από τον Απρίλιο του 2013. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Νοε. 2006 – Φεβ. 2012, τίτλος: "Αυτόματη Παραγωγή Περιλήψεων"), μεταπτυχιακού στην Επιστήμη των Υπολογιστών (2004-2006) και πτυχίου στην Πληροφορική. Όλοι οι παραπάνω τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνολική λίστα των δημοσιεύσεών του βρίσκεται εδώ.

 

Δημοσιεύσεις

  • Κουτσομπόγερα, Μ., Γαλάνης, Δ., Maria Teresa Riviello, Nick Tseres, Καραμπέτσος, Σ., Anna Esposito et al (2015). Conflict Cues in Call Centre Interactions, pages 431-447. Springer International Publishing. [...] 
  • Ποντίκη, Μ., Γαλάνης, Δ., Ioannis Pavlopoulos, Παπαγεωργίου, Χ., Ion Androutsopoulos & Suresh Manandhar. (2014). SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis. In Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014) at (COLING 2014), pages 27-35. Dublin, Ireland. [...] 
  • Γαλάνης, Δ., Καραμπέτσος, Σ., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ., Anna Esposito & Maria Teresa Riviello. (2013). Classification of emotional speech units in call centre interactions. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference, pages 403-406. IEEE. [...]