Ποντίκη, Μαρία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρία Ποντίκη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Email: mpontiki_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875442

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Ανάλυση συναισθήματος και άποψης
  • Ανάλυση Κειμένου
  • Γνωσιακή Γλωσσολογία και Σημασιολογία
  • Λεξικογραφία και Γλωσσικοί πόροι

Βιογραφικά στοιχεία

Η Μαρία Ποντίκη συνεργάζεται με το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 2012. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2010), MSc στην Ιστορικο-Συγκριτική και Βαλκανική Γλωσσολογία (Τομέας Γλωσσολογίας-Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, 2006) και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (κατεύθυνση Γλωσσολογίας, 2002). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αυτόματης ανάλυσης συναισθήματος και άποψης, σε θέματα μοντελοποίησης και αναπαράστασης γνώσης και γενικότερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και εφαρμογών για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα (διαδίκτυο, άρθρα, ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Συμμετέχειεπίσηςστη διοργάνωση ερευνητικών εργασιών για την ανάλυση άποψης (sentiment analysis) στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων/διαγωνισμών (International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2014, SemEval-2015), International Research-Centered Summer School in Cognitive Systems and Interactive Robotics, Social Media, Digital Preservation (IRSS13)).

Δημοσιεύσεις

  • Ποντίκη, Μ., Γαλάνης, Δ., Ioannis Pavlopoulos, Παπαγεωργίου, Χ., Ion Androutsopoulos & Suresh Manandhar. (2014). SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis. In Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014) at (COLING 2014), pages 27-35. Dublin, Ireland. [...] 
  • Ποντίκη, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). “There's no way I would ever buy any mp3 player with a measly 4gb of storage”. In Fiona Fui-Hoon Nah (editor), HCI in Business First International Conference, HCIB 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings, pages 233-244. Springer International Publishing. [...] 
  • Ποντίκη, Μ., Zoe Angelou & Παπαγεωργίου, Χ. (2013). Sentiment Analysis: Building Bilingual Lexical Resources. In Proceedings of the 13th International conference on Greek Linguistics, September 26-29, Rhodes, Greece. [...]