ILSPΙνστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ληροφορίες
         για το ΙΕΛ
ργανωτική Δομή
νακοινώσεις
ροϊόντα
λωσσικοί Πόροι
ντυπες Εκδόσεις
πηρεσίες
κπαίδευση
ναπτυξιακά
               Έργα
πικοινωνία
ναζήτηση -
     ΠεριεχόμεναΑθανάσιος Πρωτόπαπας

Για πλήρες βιογραφικό και δημοσιεύσεις πατήστε εδώ.

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Γνωστικοί μηχανισμοί και δυσκολίες της ανάγνωσης. Χαρακτηριστικά της ελληνικής ορθογραφίας. Γραφή και ανάγνωση του τόνου.
 • Νευρωνικές βάσεις της γλώσσας και νευρωνικά μοντέλα αντίληψης και ανάπτυξης.
 • Ακουστική φωνητική. Εξάσκηση φωνητικών διακρίσεων.
 • Αντίληψη της ομιλίας, προλεκτικές αναπαραστάσεις και πρόσβαση στο λεξικό.
 • Τεχνολογική υποστήριξη γλωσσικής και γνωστικής αξιολόγησης και παρέμβασης.

Βιογραφικά στοιχεία

Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά». Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων (MSc) μηχανικού και γνωσιακών επιστημών και διδάκτωρ γνωσιακών επιστημών Πανεπιστημίου Brown (ΗΠΑ). Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ σε θέματα αντίληψης ομιλίας, ακουστικής επεξεργασίας, ανάγνωσης, ορθογραφίας, αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων, ανάγνωσης, αφασίας, μαθησιακών δυσκολιών, και προγραμμάτων εξάσκησης γλωσσικών δεξιοτήτων με υπολογιστή. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν βασική έρευνα σε θέματα ανάγνωσης, ορθογραφίας και αντίληψης ομιλίας, διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού, σχεδίαση και εκτέλεση ψυχοακουστικών και ψυχομετρικών πειραμάτων, καθώς και μελέτη, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων και μεθόδων εξάσκησης. Συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων CIMWOS (αυτόματη αρχειοθέτηση πολυμεσικού υλικού) και OLP (υποστήριξη λογοθεραπείας με υπολογιστή). Υπεύθυνος έργων εΜαΔύς, ΒΛΕΜΑ και ΛΑΜΔΑ για την αυτόματη ανίχνευση μαθητών με πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Διδάσκει γνωσιακή επιστήμη, μνήμη-μάθηση, και γνωσιακά μοντέλα στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ακουστική και αρθρωτική φωνητική στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή – Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική» του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"),
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

τηλ: +30 210-6875409
fax: +30 210 6854270
e-mail: protopap at ilsp.athena-innovation.gr

Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών

 1. A. Protopapas, C. Skaloumbakas, & P. Bali (2008). Validation of unsupervised computer-based screening for reading disability in the Greek elementary Grades 3 and 4. Learning Disabilities: A Contemporary Journal 6 (1): 45–69.
   
 2. A. Protopapas (2007). CheckVocal: A program to facilitate checking the accuracy and response time of vocal responses from DMDX. Behavior Research Methods 39 (4): 859–862.
   
 3. A. Protopapas, S. Gerakaki, & S. Alexandri (2007). Sources of information for stress assignment in reading Greek. Applied Psycholinguistics 28 (4): 695–720.
   
 4. A. Protopapas, G. D. Sideridis, P.G. Simos, & A. Mouzaki (2007). The development of lexical mediation in the relationship between text comprehension and word reading skills in Greek. Scientific Studies of Reading 11 (3): 165–197.
   
 5. A. Protopapas, A. Archonti, & C. Skaloumbakas (2007). Reading ability is negatively related to Stroop interference. Cognitive Psychology 54 (3): 251–282.
   
 6. A. Protopapas & C. Skaloumbakas (2007). Computer-based and traditional screening and diagnosis of reading disabilities in Greek. Journal of Learning Disabilities 40 (1): 15–36.
   
 7. A. Protopapas, S. Gerakaki, & S. Alexandri (2006). Lexical and default stress assignment in reading Greek. Journal for Research in Reading 29 (4): 418–432.
   
 8. G. D. Sideridis, A. Mouzaki, P. Simos, & A. Protopapas (2006). Classification of students with reading comprehension difficulties: The roles of motivation, affect, and psychopathology. Learning Disability Quarterly 29 (3): 159–180.
   
 9. S. Varlokosta, N. Valeonti, M. Kakavoulia, M. Lazaridou, A. Economou, & A. Protopapas (2006). The breakdown of functional categories in Greek aphasia: Evidence from agreement, tense and aspect. Aphasiology 20 (8): 723–743.
   
 10. A. Protopapas (2006). On the use and usefulness of stress diacritics in reading Greek. Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal 19 (2): 171–198.
   
 11. B. D. McCandliss, J. A. Fiez, A. Protopapas, M. Conway, & J. L. McClelland (2002). Success and failure in teaching the [r]-[l] contrast to Japanese adults: Tests of a Hebbian model of plasticity and stabilization of spoken language perception. Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience2 (2): 89–108.
   
 12. R. M. Uchanski, A. E. Geers, & A. Protopapas (2002). The intelligibility of modified speech for young listeners with normal and impaired hearing. The Journal of Speech, Language, and Hearing Research45 (5): 1027–1038.
   
 13. E. Ahissar, S. Nagarajan, M. Ahissar, A. Protopapas, & M. M. Merzenich (2001). Speech comprehension is correlated with temporal response patterns recorded from auditory cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 98 (23): 13367-13372.
   
 14. R. A. Poldrack, E. Temple, A. Protopapas, S. Nagarajan, P. Tallal, M. M. Merzenich, & J. D. E. Gabrieli (2001). Relations between the neural bases of dynamic auditory processing and phonological processing: Evidence from fMRI. Journal of Cognitive Neuroscience 13: 687-697.
   
 15. E. Temple, J. D. E. Gabrieli, A. Protopapas, S. Nagarajan, T. Salz, P. Tallal, M. M. Merzenich, & R. A. Poldrack (2000). Disruption of the neural response to rapidly transient acoustic stimuli in dyslexia: Evidence from fMRI. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 97 (25): 13907-13912.
   
 16. M. Ahissar, A. Protopapas, M. Reid, & M. M. Merzenich (2000). Auditory processing parallels reading abilities in adults. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 97 (12): 6832-6837.
   
 17. A. Protopapas (1999). Connectionist modeling of speech perception. Psychological Bulletin 125 (4): 410-436.
   
 18. A. Protopapas, S. A. Finney, & P. D. Eimas (1999). Baseline conditions in structural induction: Comments on Pitt, Smith, and Klein (1998). Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 25 (5): 1472-1475.
   
 19. E. R. Pickett, E. Kuniholm, A. Protopapas, J. Friedman, & P. Lieberman (1998). Selective speech motor, syntax, and cognitive deficits associated with bilateral damage to the putamen and the head of the caudate nucleus: a case study. Neuropsychologia 36 (2): 173-188.
   
 20. A. Protopapas & P. D. Eimas (1997). Perceptual differences in infant cries revealed by modifications of acoustic features. The Journal of the Acoustical Society of America 102 (6): 3723-3734.
   
 21. A. Protopapas & P. Lieberman (1997). Fundamental frequency of phonation and perceived emotional stress. The Journal of the Acoustical Society of America 101 (4): 2267-2277.
   
 22. S. A. Finney, A. Protopapas, & P. D. Eimas (1996). Attentional allocation to syllables in American English. Journal of Memory and Language 35: 893-909.
   
 23. P. Lieberman, A. Protopapas, & B. G. Kanki (1995). Speech production and syntax comprehension deficits on Mt.Everest. Aviation, Space, and Environmental Medicine 66: 857-864.
   
 24. P. Lieberman, A. Protopapas, B. G.Kanki, E. Reed, & J. W.Youngs (1994). Cognitive defects at altitude. Nature 372: 325.