ILSPΙνστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ληροφορίες
         για το ΙΕΛ
ργανωτική Δομή
νακοινώσεις
ροϊόντα
λωσσικοί Πόροι
ντυπες Εκδόσεις
πηρεσίες
κπαίδευση
ναπτυξιακά
               Έργα
πικοινωνία
ναζήτηση -
     ΠεριεχόμεναΜάρκος Δενδρινός

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Αποθορυβοποίηση σημάτων φωνής
 • Φασματική Ανάλυση σημάτων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής για ΑμεΑ
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Φιλοσοφία της πληροφορίας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Μ. Δενδρινός είναι σήμερα Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας και συνεργάζεται με το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 1992. Το 1989 του απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. σε θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, και το 1984 το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.. Επίσης έλαβε το 2001 τον τίτλο M.Sc. στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα του ΙΕΛ με ερευνητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες (ESPRIT/Freetel, TIDE/Tosafes, ESPRIT/MUSTUTOR, IST/IMUTUS), στη συγγραφή προτάσεων του ΙΕΛ στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων και είναι από το 2008 Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Έργων του Ε.Κ. "Αθηνά". Έχει συμμετάσχει στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ειδικού πακέτου για την φασματική ανάλυση σημάτων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν εκπαιδευτικό εργαλείο στο μάθημα "Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων" του Τμήματος ΗΜΜΥ του Ε.Μ.Π. Είχε αναλάβει την πραγματοποίηση των φροντιστηρίων σε μαθήματα Πληροφορικής (Προγραμματισμός Η/Υ, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων) του Ε.Μ.Π. την περίοδο 1984-1989. Στη συνέχεια δίδαξε μαθήματα Εισαγωγής στους Η/Υ και Βασικές Αρχές Προγραμματισμού σε διάφορα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας ως έκτακτος Καθηγητής από το 1991-1998. Από το 1998 διδάσκει στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, μαθήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών, Επικοινωνιών – Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων, Ιστορίας & Φιλοσοφίας των Επιστημών. Ήταν ο εισηγητής του μαθήματος "Προγραμματισμός ΙΙ - Βάσεις Δεδομένων" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Τεχνογλωσσία" που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ε.Μ.Π. κατά τα χειμερινά εξάμηνα: 2003-4 (Τεχνογλωσσία ΙΙ), 2004-5 (Τεχνογλωσσία ΙΙΙ), 2006-7 (Τεχνογλωσσία IV) και 2008-9 (Τεχνογλωσσία V). Ήταν εισηγητής του μαθήματος ‘Πληροφοριακά Συστήματα’ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας στην Επιστήμη της Πληροφορίας - Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση σης Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας, κατά τα χειμερινά εξάμηνα 2003-4, 2004-5, 2006-7 και 2007-8. Επίσης έλαβε μέρος στην Επιμόρφωση Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στο ΚΣΕ του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου σε θέματα Εισαγωγής στους Η/Υ, πακέτα του Microsoft Office και εκπαιδευτικά πακέτα, κατά την περίοδο 3/2003 – 5/2003.
Για πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"), Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6
Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 Αθήνα
τηλ: +30 210-6875410 , fax: +30 210-6854270, email: mark at ilsp.athena-innovation.gr

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 1. Ε. Δεσύπρη, Μ. Δενδρινός, “Σειρά ECDL, Ενότητα 1, Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής”, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, 2003.
   
 2. Μ. Δενδρινός, Β. Κατσούρος, “Σειρά ECDL, Ενότητα 5, Βάσεις Δεδομένων – Ελληνική Έκδοση Access 2000”, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, 2003.
   
 3. Μ. Δενδρινός, Β. Κατσούρος, “Σειρά ECDL, Ενότητα 5, Βάσεις Δεδομένων – Ελληνική Έκδοση Access 2002”, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, 2004.
   
 4. Μάρκος Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών – Εφαρμογές στη Βιβλιοθηκονομία, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, 2006.
   
 5. Μάρκος Δενδρινός, Πακέτα Διοικητικής Υποστήριξης Βιβλιοθηκών, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, 2006.
   
 6. Μάρκος Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Επικοινωνιών - Διαδίκτυο, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, 2006.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 1. Μ. Δενδρινός και Φ. Αφράτη, “Γραφοθεωρητικό Σχήμα για την Κατασκευή Κωδίκων Μικρής Πολυπλοκότητας”, Τεχνικά Χρονικά (ΤΕΕ) - Επιστημονική περιοχή Β, Τόμος 6, Τεύχος 1, σελ. 37-60, Iαν.-Μάρ. 1986.
   
 2. S. Bakamidis, M. Dendrinos and G. Carayannis, “SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals”, Αcoustics Speech and Signal Processing (ASSP), IEEE, Vol. 39, No.2, pp. 472-477, Feb. 1991.
   
 3. Μ. Dendrinos, S. Bakamidis and G. Carayannis, “Speech Enhancement from Noise : A Regenerative Approach”, Speech Communication, Vol.10, No.1, pp.45-57, Feb.1991.
   
 4. Μ. Dendrinos, “A speaking electronic librarian”, Ariadne Magazine, Issue 33, Sept-Oct 2002, UKOLN, UK (http://www.ariadne.ac.uk/)
   
 5. M. Dendrinos and S. Bakamidis, “A resource description device used for more efficient library services”, Information Technology and Libraries Journal, Vol.21, No.4, Dec. 2002 (http://www.lita.org/ital/index.htm)
   
 6. Μ. Δενδρινός, “Αλχημικές ιδέες και Χημεία κατά τον 16ο-18ο αιώνα”, Περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Νεύσις, Τεύχος 12, Καλοκαίρι 2003, σελ. 58-80.
   
 7. M. Dendrinos, “From the physical reality to the virtual reality in the library environment”, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 7, No. 2, Spring 2005 (http://libr.unl.edu:2000/LPP/lpp.htm)
   
 8. M. Dendrinos, “Philosophical Views about Digital Information and Relational Schemata”, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 9, No. 1, Fall 2006 (http://libr.unl.edu:2000/LPP/dendrinos2.htm)
 1. M. Dendrinos, “Computer science professionals and Greek Library Science”, Education for Information, IOS Press, Vol. 26, No.2, 2008, pp. 101-111.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

 1. Μ. Dendrinos and F. Afrati, “Considerations on Low Complexity Codes Concerning Symmetry and Cyclicity”, Proceedings of the European Meeting on Digital Techniques in Simulation Communication and Control (DIGITECH'84), IMACS (International Association for Mathematics and Computers in Simulation), pp. 263-268, Patras, Jul.1984.
   
 2. Μ. Dendrinos and G. Carayannis, “Spectrum Analysis Using a New Autocorrelation Measure”, Proceedings of the International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, ICASSP'88, IEEE, paper E6.7, pp. 2468-2471, New York, April 1988.
   
 3. M.  Dendrinos, M. Rangoussi and G. Carayannis, “Overdetermined Spectral Analysis of Short Data Records”, Proceedings of the International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS'88, IEEE, pp. 1585-1588, Helsinki, June 1988.
   
 4. Μ. Dendrinos and S. Bakamidis, “End-Point Detection in Coloured Background Noise Using Singular Values Ratios”, Proceedings of the International Conference on Language Engineering on the Information Highway, Santorini, Sept.1994.
   
 5. Μ. Dendrinos and S. Bakamidis, “Voice Activity Detection in Coloured-Noise Environment through Singular Value Decomposition”, Proceedings of the International Conference on Signal Processing Applications & Technology, ICSPAT'94, IEEE, pp. 137-141, Dallas, USA, Oct.1994.
   
 6. Μ. Dendrinos, “A Case Study for the Management of a Set of Spectrally Analysed Signals Based in OODBMS”, Proceedings of the International Database Engineering and Application Symposium, Concordia University,  IDEAS’97, IEEE Montreal, Canada, Aug.1997.
   
 7. M. Dendrinos, Obstructive Sleep Apnea (OSA) “Detection through Energy and Spectral Measures”, International Conference on Signal Processing Applications and Technology (ICSPAT-98), IEEE, Toronto, Sept. 1998.
   
 8. M. Dendrinos, S.Bakamidis, I.Dologlou and  G.Carayannis, “Single Channel SVD based Noise Reduction Techniques”, 4th European Conference on Noise Control, EURONOISE 2001, Patra, 14-17 Jan.2001.
   
 9. G. Tampouratzis, S. Bakamidis, I. Dologlou, G. Carayannis, M. Dendrinos, “The IMUTUS interactive music tuition system”, Acoustical Society of America (ASA) Conference in Pittsburgh, PA, USA, June 2002.
   
 10. Μ. Δενδρινός, “Ειδικές διεπαφές με ηλεκτρονικά συστήματα βιβλιοθηκών για άτομα με προβλήματα όρασης”, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριo Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμ. 2003, σελ. 375-384.
   
 11. Ν. Καρεκλάς, Μ. Δενδρινός, “Θέματα ασφαλείας στην διακίνηση πληροφοριών στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα”, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριo Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, 1-3 Δεκ. 2005.