ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “GameIt” με κωδικό 864-ΒΕΤ-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΑΒΕΤ 2013” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.134.GA.GM-0514 και ΑΔΑ: ΒΙΥΞ469ΗΞΩ-ΡΨΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση έξι (6) έργων, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω: 

  

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

0514-Φ

1

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

4517/17-06-2014

16-06-2014

0514-Φ

2

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

4515/17-06-2014

13-06-2014

0514-Φ

3

ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ

4514/17-06-2014

11-06-2014

0514-Φ

4

ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

4499/11-06-2014

06-06-2014

0514-Γ

5

ΦΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

4509/17-06-2014

17-06-2014

0514-Φ

6

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4511/17-06-2014

17-06-2014

0514-Φ

7

ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

4520/19-06-2014

19-06-2014

0514-Φ

8

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

4513/17-06-2014

15-06-2014

0514-Φ

9

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΑ

4523/19-06-2014

17-06-2014

0514-Φ

10

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

4524/19-06-2014

18-06-2014

0514-Φ

11

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

4525/19-06-2014

18-06-2014

0514-Φ

12

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4520/19-20-2014

17-06-2014

0514-Φ

13

ΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ

4527/19-06-2014

18-06-2014

0514-Φ

14

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

4528/19-06-2014

18-06-2014

0514-Φ

15

ΠΙΝΕΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4529/19-06-2014

18-06-2014

0514-Φ

16

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

4530/19-06-2014

17-06-2014

0514-Γ

17

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4535/23-06-2014

18-06-2014

0514-Α

18

ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4519/18-06-2014

18-06-2014

0514-Α

19

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

4513/17-06-2014

11-06-2014

0514-Π

20

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΙΕΛ ΞΑΝ.756/23-06-2014

19-06-2014

0514-Π

21

ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.755/23-06-2014

18-06-2014

0514-Π

22

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΕΛ ΞΑΝ.750/23-06-2014

17-06-2014

0514-Π

23

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.743/19-06-2014

18-06-2014

0514-Π

24

ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.742/18-06-2014

18-06-2014

0514-Π

25

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.740/17-06-2014

12-06-2014

0514-Π

26

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

ΙΕΛ ΞΑΝ.736/12-06-2014

12-06-2014

0514-Π

27

ΣΕΒΕΤΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.734/10-06-2014

10-06-2014

0514-Π

28

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.733/10-06-2014

10-06-2014

0514-Α

29

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΙΕΛ ΞΑΝ.757/23-06-2014

19-06-2014

0514-Α

30

ΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΕΛ ΞΑΝ.754/23-06-2014

18-06-2014

0514-Α

31

ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.753/23-06-2014

18-06-2014

0514-Α

32

ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΕΛ ΞΑΝ.752/23-06-2014

18-06-2014

0514-Α

33

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΕΛ ΞΑΝ.751/23-06-2014

17-06-2014

0514-Α

34

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.745/20-06-2014

19-06-2014

0514-Α

35

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΕΛ ΞΑΝ.744/20-06-2014

18-06-2014

0514-Α

36

ΖΙΩΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΙΕΛ ΞΑΝ.741/17-06-2014

13-06-2014

0514-Α

37

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΙΕΛ ΞΑΝ.739/17-06-2014

10-06-2014

0514-Α

38

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΙΕΛ ΞΑΝ.735/12-06-2014

11-06-2014

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 20 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

0514-Φ

1

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

2

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

3

ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ

 • Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα
 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • Επιπλέον, ο φάκελος υποβολής δεν περιείχε βιογραφικό σημείωμα της υποψηφίας

0514-Φ

4

ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

6

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

8

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Ειδικές γνώσεις για την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • Επιπλέον, ο φάκελος υποβολής δεν περιέχει αντίγραφο πτυχίου

0514-Φ

9

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΑ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

11

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Φ

13

ΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

0514-Φ

15

ΠΙΝΕΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα

 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

0514-Γ

17

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (ΜA) στην Γλωσσική Τεχνολογία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Εμπειρία σε θέματα συντακτικής ανάλυσης της Ελληνικής (parsing) και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών γραμματικών για συντακτική ανάλυση

Ούτε τα επιθυμητά προσόντα:

 • Ύπαρξη δημοσιεύσεων σχετικών με το θέμα της προκήρυξης σε διεθνή φόρα
 • Εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και, ειδικότερα, στατιστικών πακέτων

0514-Α

18

ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και την εμπειρία:

 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

19

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Δεν έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Όχι μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

30

ΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Όχι μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

31

ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

33

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

34

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

35

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

36

ΖΙΩΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Δεν έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Όχι μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

0514-Α

37

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Δεν έχει τα επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Όχι μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας
 • σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης
 • σε συγγραφή τεχνικών αναφορών
 • σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 6 συνολικά υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ως εξής:

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

0514-Γ

5

ΦΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

7,25

0514-Φ

7

ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

8,25

0514-Φ

16

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

7,95

0514-Φ

12

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7,50

0514-Φ

10

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6,20

0514-Φ

14

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

5,40

0514-Π

26

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

8,55

0514-Π

27

ΣΕΒΕΤΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8,05

0514-Π

24

ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7,95

0514-Π

25

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

7,90

0514-Π

20

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

7,80

0514-Π

28

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7,70

0514-Π

21

ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7,65

0514-Π

23

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

7,25

0514-Π

22

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7,20

0514-Α

38

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

9,40

0514-Α

29

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

7,00

0514-Α

32

ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

7,00

Ο ακόλουθος Πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή, για σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου με τα παρακάτω σημειούμενα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “GameIt” με κωδικό 864-ΒΕΤ-2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΑΒΕΤ 2013”.

Εισήγηση επιλογής υποψηφίων συνεργατών

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

0514-Γ

5

ΦΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

0514-Φ

7

ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

0514-Π

26

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

0514-Π

27

ΣΕΒΕΤΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

0514-Α

38

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 01.07.2014 135η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 02/07/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης