Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο υλοποίησης υπεργολαβίας για την ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΑΒΕΤ 2013» ΠΡΑΞΗ «GameIt»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο υλοποίησης υπεργολαβίας για την ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΑΒΕΤ 2013» ΠΡΑΞΗ «GameIt»
Friday, 06 March 2015 11:22
There are no translations available.

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΒΕΤ 2013» ΠΡΑΞΗ «GameIt» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 864-BET-2013

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.145.GA.ARC-0215

ΑΔΑ: 7318469ΗΞΩ-ΑΨΕ

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»:

05-03-2015

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 19η Μαρτίου 2015, ώρα 15:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης υπεργολαβίας για την ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΒΕΤ 2013» Πράξη «GameIt» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 864-BET-2013η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με ιδιωτικό συμφωνητικό και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.

 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια τρεις (3) ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου, έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 31η Ιουλίου 2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο θα ανέρχεται έως το ποσό των 7.000,00€ και συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως παροχή έργου από τους αντισυμβαλλομένους. Το έργο θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στο Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

Ιστορικός / Αρχαιολόγος

1

 • Συλλογή και καταγραφή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πηγών.
 • Ανάλυση και διαβάθμιση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πηγών.
 • Αντιστοίχιση οντολογιών των πηγών στην οντολογία του έργου.
 • Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση θησαυρών όρων και λεξικών.
 • Πτυχίο Ιστορίας/ Αρχαιολογίας ή συναφών σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας.
 • Εμπειρία σε μεταδεδομένα, σχήματα και θέματα ψηφιακής πολιτιστικής τεκμηρίωσης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.
 • Διεθνείς και εθνικές δημοσιεύσεις στον τομέα της πολιτιστικής τεχνολογίας.

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 19η Μαρτίου 2015, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

Νοτιοανατολικό άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων

Τ.Θ.159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κας Αικ. Καραμαλίδου

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, σε απλό, ευανάγνωστο και ευκρινές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Στην περίπτωση αυτή η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον περιέλθει στο φορέα μας μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα με ευθύνη του υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

0

20%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

10%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

0

30%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athena-innovation.gr/. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού και προσωποποιημένου εικονικού σχολείου βασισμένου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αποθησαυρισμένη γνώση. Η προτεινόμενη πλατφόρμα συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες με στόχο να εισάγει στην καθημερινή Ελληνική εκπαιδευτική πρακτική (i) τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης (ii) τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και (iii) τη διάδραση που εξασφαλίζει ένα δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του Ινστιτούτου: http://www.ilsp.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Αικ. Καραμαλίδου (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης), τηλ. 25410-78787 εσωτ. 111, ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας και/ή το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Γεώργιο Παυλίδη, τηλ. 25410-78787 x225, ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .