Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
Wednesday, 27 November 2013 15:42
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Β. Παναγοπούλου                                                                            

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303 

FAX: 210 6875485 

 

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.127.ΠΟ.GL-1113]

 

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ).

 

Συνεργάτης – Γλωσσολόγος Λεξικογράφος (1)

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Έρευνα για τη λημματογράφηση ηλεκτρονικού λεξικού της ΕΝΓ
 2. Ανάπτυξη δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού για τις γλώσσες ΕΝΓ-Νέα Ελληνικά
 3. Σύνταξη των παραδειγμάτων ηλεκτρονικού λεξικού της ΕΝΓ
 4. Κατηγοριοποίηση των λημμάτων σε θεματικές κατηγορίες

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Λεξικογραφία
 • Εκτενής εμπειρία στη συγγραφή λεξικών
 • Εμπειρία στην υπολογιστική λεξικογραφία και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών λεξικογραφικών εργαλείων
 • Ευχέρεια στη χρήση σωμάτων κειμένων κατά τη λεξικογραφική πρακτική
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στη συγγραφή λεξικών νοηματικής γλώσσας
 • Συμμετοχή σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης