Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο 3DCMS
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο 3DCMS
Monday, 29 July 2013 12:29
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

Ξάνθη, 29/07/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «3DCMS» 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.124.3DC.MH-0713]

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ469ΗΞΩ-ΣΑΙ / Αρ. Πρωτ.: 457

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης τουΕρευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “3DCMS – Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου”.

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η μελέτη μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με έμφαση στην ευχρηστία, φορητότητα και παραγωγικότητα και η δημιουργία εργαλείων λογισμικού για τη διαχείριση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και διαχείρισης περιεχομένου εικόνων τριών διαστάσεων.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 22 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 12.600 €.

 

Αντικείμενο:

 • Μελέτη μεθόδων ψηφιοποίησης σε τρεις διαστάσεις με έμφαση στην ευχρηστία και φορητότητα.
 • Εκτέλεση πιλοτικών εργασιών ψηφιοποίησης σε τρεις διαστάσεις.
 • Συμμετοχή σε ανάπτυξη εφαρμογών.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ και/ή Επιστήμης Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής.
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία σε 3D ψηφιοποίηση και ανάπτυξη 3D μοντέλων αντικειμένων / μνημείων.
 • Εμπειρία στην παραγωγή πολυμέσων και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής.
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.

 

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 12η Αυγούστου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Παυλίδης Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης