Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό
Monday, 29 July 2013 12:25
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

Ξάνθη, 29/07/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.124.KD.BP-0713]

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ469ΗΞΩ-Θ5Ω / Αρ. Πρωτ.: 456

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για μία θέση Βοηθητικού Προσωπικού για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 12 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 19.200 €.

 

Αντικείμενο:

Βοηθητικές υπηρεσίες (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής, συντήρησης κλπ.) για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου.
 • Εμπειρία σε θέματα:
  • ασφάλειας χώρων και κτιρίων.
  • εκτέλεσης μικροεργασιών συντήρησης κτιρίων.
  • επιμέλειας καθαρισμού χώρων και κτιρίων.
  • φροντίδας περιβάλλοντος χώρου.
  • υποδοχής επισκεπτών.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από ακραία φυσικά φαινόμενα, αστοχία υλικών και πλημμελή λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Κατοχή Ι.Χ.
 • Επικοινωνιακά προσόντα.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

 

Πληροφορίες:

Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης