Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «3D-ICONS»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «3D-ICONS»
Wednesday, 12 June 2013 12:19
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ                  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       : Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ            : 25410 78787

FAX                         : 25410 63656

 

Ξάνθη, 11/06/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «3D-ICONS» 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.122.PR.3D.PL-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ469ΗΞΩ-Φ07 / Αρ. Πρωτ.: 400

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “3D-ICONS – 3D Digitisation of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage”.

Στόχος του έργου είναι η 3D ψηφιοποίηση και αναπαράσταση μνημείων, καθώς και η προβολή τους μέσα από την Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη EUROPEANA. Έμφαση δίνεται σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. (http://3dicons-project.eu)

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 12 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 12.000 €.

 

Αντικείμενο εργασιών:

Υπολογιστική Υποστήριξη του έργου 3D-ICONS όπως: κατασκευή portal του έργου, προγραμματισμός διαδικτυακών εργαλείων λογισμικού, επεξεργασία 3Δ δεδομένων, ποιοτικός έλεγχος μεταδεδομένων, κ.λ.π.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ και/ή Επιστήμης Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering.
 • Απαραίτητη γνώση της PHP και της MYSQL.
 • Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης και προγραμματισμού σε Joomla, html5, css, javascript, AJAX.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής.
 • Εμπειρία στην παραγωγή πολυμέσων και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε χρήση τεχνολογιών 3Δ γραφικών για το Διαδίκτυο (X3D, X3DOM, WebGL).
 • Εμπειρία σύνταξη αναφορών και επιστημονικών / τεχνικών δημοσιεύσεων.
 • Γεωδεδομένα.
 • Εμπειρία σε Linked Data.
 • Εμπειρία σε XML σχήματα μεταδομένων (π.χ CIDOC, EDM, MIDAS Heritage).

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Καθηγητής Χαμζάς Χριστόδουλος, Τοπικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-79571, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης