Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη με ειδικότητα γραφίστα/σκιτσογράφο για το έργο «Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης: τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας για παιδιά και εφήβους - OLLAS»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη με ειδικότητα γραφίστα/σκιτσογράφο για το έργο «Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης: τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας για παιδιά και εφήβους - OLLAS»
Friday, 28 September 2012 08:37

 

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδραστικού και εξατομικευμένου συστήματος αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης των αλλόφωνων παιδιών και εφήβων που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001) καθώς και τις προδιαγραφές που απορρέουν από τις διεθνείς πρακτικές για τη γλωσσική αξιολόγηση ως προς τις παραμέτρους της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της χρηστικότητας. 

 

Αντικείμενο εργασιών:

(1)    Εικονογράφηση των τεστ  κατάταξης

(2)    Γραφιστική επιμέλεια (web design) της διαδικτυακής πλατφόρμας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα ειδίκευσης στην γραφιστική
  • Εμπειρία στην εικονογράφηση εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά
  • Εμπειρία σε web-design

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και δείγματα δουλειάς καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την καταλληλότητα, το αργότερο μέχρι 18 Οκτωβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου-Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Υπόψη  κας Μαίρης Ασλανίδη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης