Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620)
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουλαφέτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 360

FAX: 210 6854 270

Αθήνα, 21.10.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620)

 

 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620) η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται θα προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Το Ε.Κ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 115ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις 20.12.2012.

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

 1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά
 2. Συνεταιρισμοί
 3. Κοινοπραξίες Προμηθευτών
 4. Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Ειδικοί Όροι:

 1. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός (servers, σταθμοί εργασίας), πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 τουλάχιστον ετών με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ΟΝ SITE.
 2.  Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο «ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά», εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας.
 3. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νομίμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση Προσφορών

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι.

Κατακύρωση Διαγωνισμού

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Παράδοση-Παραλαβή

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι παραδοτέος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προθεσμία Υποβολής

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 06 -11-2013 και ώρα 14.00.

Δημοσίευση

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: http://www.ilsp.gr/el/news/announcements

 

 

Παράρτημα Α – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΑ

Περιγραφή

Τεμ.

Προδιαγραφές

 

ΥΛΙΚΟ

 

 

1

Server και απαιτούμενο λογισμικό συστήματος

3

 • Δυνατότητα τοποθέτησης σε RACK
 • Δύο (2) CPU 2 X  Intel Xeon E52420 6C ή καλύτερες
 • Μνήμη RAM >=32GB (θα πρέπει η μνήμη να μπορεί να επεκταθεί στη μέγιστη
  χωρητικότητα χωρίς αντικατάσταση μονάδων μνήμης)
 • DVD-RW Dual Layer (+/-)
 • 2x300GB HDD (sas) 15000 rpm σε διάταξη RAID-1
 • 6x1TB ή μεγαλύτερους HDD (sas) 7200rpm σε διάταξη RAID-5
 • Windows Server 2012  με δυνατότητα δημιουργίας εικονικών συστημάτων
  (virtualization) >2 VMs
 • Redundant PSU

2

Switch

1

 • Ταχύτητες Μεταφοράς Δεδομένων 10/100/1000 Mbps
 • Αριθμός Πορτών 48-port
 • Rack Mounted Ναι
 • Managable Ναι
 • Extra Slots 2
 • Συμβατό για διασύνδεση (stacking) με CISCO switches
 • Ενδεικτικά SWITCH CISCO WS-C2960S-48TS-S

3

Δίσκοι για NAS

8

 • Σκληρός Δίσκος 3.5'' SATA2 2TB 7200rpm 64MB Raid Edition
 • 5 χρόνια εγγύηση
 • Συμβατός με Synology RS3412RPxs Ultra-High performance NAS Server

4

Σύστημα προστασίας δικτύου ενέργειας (UPS)

1

 • Σύστημα προστασίας δικτύου ενέργειας με Output Power Capacity 2850 Watts / 3000 VA και μέγιστη Configurable Power 2850 Watts / 3000 VA (Ενδεικτικά UPS APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V)
 • Rackmount και kit για ενσωμάτωση σε RACK του εν λόγω υλικού.
 • Με δυνατότητα διαχείρισης μέσω δικτύου (LAN management port)

5

Φορητοί σταθμοί εργασίας

3

 • Laptop
 • Intel® Core™ i7 ή καλύτερη
 • Οθόνη ανάλυσης  Full HD (ή καλύτερη) Διαγωνίου >=17 ίντσες
 • Μνήμη RAM >=8GB 
 • DVD-RW Dual Layer (+/-)
 • >=750GB HDD SATA
 • Τσάντα μεταφοράς
 • Ακουστικά υψηλής ανάλυσης
 • Ηχεία υψηλής πιστότητας ήχου
 • Windows 7 professional ENG 64 bit ή νεότερη

6

Σταθμοί εργασίας

3

 • CPU Intel® Core™ i5 ή καλύτερη
 • Μνήμη RAM >=4GB 
 • DVD-RW Dual Layer (+/-)
 • >=500GB HDD SATA 7.200rpm
 • Οθόνη >=23’’ με ανάλυση >=1920 Χ 1080
 • Ηχεία  για PC υψηλής ποιότητας
 • Windows  7 professional ENG 64 bit ή νεότερη

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

 

1

Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας

3

Συμβατό με Windows Server 2012 με δυνατότητες για:

 • Αντιγραφή αρχείων, Disk και partition backup
 • Backup Exchange 2010
 • Exchange individual mailbox backup
 • Backup MS SQL Server
 • Full backup και δυνατότητες Incremental backup και Differential backup
 • Δυνατότητα Schedule backup
 • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου διαδικασίας backup
 • Sector-by-sector backup
 • Backup to CD/DVD, network, NAS
 • Backup files/partition in Windows Explorer
 • Συμπίεση και δυνατότητα προστασίας με κλειδάριθμο
 • διάσπασης image
 • E-mail notification
 • Pre/Post commands
 • κλωνοποίησης Disk/Partition
 • Wipe disk/partition
 • Mount/Unmount image

2

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένων

3

 • Άδειες χρήσης για το λογισμικό MS Office 2012 Professional Edition (academic).

3

Λογισμικό παραγωγής ακουστικών βιβλίων

3

Άδειες χρήσης για λογισμικό παραγωγής ακουστικών βιβλίων (ενδεικτικά Daisy Dolphin Publisher).

 • Δυνατότητα εισόδου MS Word (.doc and .docx) TXT αρχεία HTML και XHTML, NIMAS, ελεύθερα προστασίας EPUB και DTBook XML
 • Drag and Drop κείμενο από διαφορετικές εφαρμογές ή ιστοσελίδες
 • Είσοδος γραφικών και εικόνων
 • Επεξεργασία υπαρχόντων DAISY βιβλίων
 • Αυτόματη επισημείωση λέξεων, παραγράφων και προτάσεων για πλοήγηση.
 • Αυτόματη επισημείωση επικεφαλίδων από HTML tags
 • Δυνατότητα ηχογράφησης ή εισόδου αρχείου ήχου
 • Δυνατότητα ηχογράφησης από 8ΚHz έως 48ΚΗz
 • Δυνατότητα επεξεργασίας ήχου με βασικές λειτουργίες (Resample, fade in, fade out, normalise, amplify, filter and insert silence)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω SAPI 5 με συνθέτες φωνής
 • Δυνατότητα συγχρονισμού ήχου και κειμένου
 • Δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας και έντασης συνθετικής φωνής
 • Παραγωγή βιβλίων DAISY 2.02 ή  DAISY 3 και όλων των διαφορετικών τύπων (digital talking book; including text only, audio only, or full text and audio)
 • Δυνατότητα προστασίας αντιγραφής μέσω Intellectual Property Protection (IPP)