ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

ΕΘΕΓ: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Κατηγορία: Υπηρεσίες
 

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" διαθέτει τον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας μέσω συνδρομής με τους εξής όρους:

 

Συνδρομητές Κόστος σε Euro*
Ιδιώτες (1 χρήστης) - αποκλειστικά για ερευνητική χρήση  
1.1. Κανονική συνδρομή 133
1.2. Φοιτητική συνδρομή 74
Δημόσιοι Φορείς - αποκλειστικά για ερευνητική χρήση  
2.1. Χρήστες  1-5 294
2.2. Χρήστες 6-10 529
2.3. Χρήστες 11-30 793
2.4. Χρήστες 31 και άνω Ειδική συμφωνία
Ιδιωτικοί φορείς - για εμπορική ερευνητική χρήση  
3.1. Χρήστες 1-5 881
3.2. Χρήστες 6-10 1321
3.3. Χρήστες 11-30 2202
3.4. Χρήστες 31 και άνω Ειδική συμφωνία

 

*Στις τιμές πρέπει να προστίθεται  23% ΦΠΑ για τους συνδρομητές στην Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες: hnc@ilsp.gr