Γλωσσική Τεχνολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκφωνητής+

Τίτλος: Εκφωνητής+

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2002

Συμφωνία

Τίτλος: Συμφωνία

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2000

Tr·AID

Τίτλος: Tr·AID

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2000

Νέος Ρυθμός

Τίτλος: Νέος Ρυθμός

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης:

Νέα Κύματα

Τίτλος: Νέα Κύματα

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 

All Greek to me!

Τίτλος: All Greek to me!

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: