Tr·AID
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Tr·AID

Tr·AID

Περιγραφή του Tr·AID

Μεταφραστική Μνήμη

Μετά από χρόνια έρευνας και πειραματισμών, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή μεταφραστικής μνήμης, το Tr·AID, πλήρως ενσωματωμένη στο Word for Windows 95.

Η μεταφραστική μνήμη είναι μια εφαρμογή που ενισχύει το έργο του μεταφραστή χρησιμοποιώντας ήδη μεταφρασμένο υλικό. To Tr·AID συγκρίνει τις νέες προς μετάφραση προτάσεις με άλλες ήδη μεταφρασμένες, με στόχο να εντοπίσει παρόμοιες ή όμοιές τους και να τις προτείνει στο μεταφραστή. Πρόκειται για την πρώτη μεταφραστική μνήμη που έχει αναπτυχθεί από ελληνικό οργανισμό και μία από τις δύο-τρεις του ευρωπαϊκού χώρου. Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ως ολοκληρωμένη εφαρμογή και λειτουργεί σε ένα συνηθισμένο PC.

Χωρίς αμφιβολία, τα οφέλη από την χρήση υπολογιστών στη μεταφραστική εργασία είναι πολλά - ευκολία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, υψηλότερη ποιότητα. Κάποτε οι επεξεργαστές κειμένου αποτελούσαν καινοτομία. Σήμερα καινοτομία αποτελούν τα υπολογιστικά εργαλεία που βοηθούν τη μεταφραστική διαδικασία. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια εφαρμογή σαν το Tr·AID για λόγους όπως οι ακόλουθοι:

  • Όλο και περισσότερα κείμενα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή
  • Η χρήση υπολογιστών διευκολύνει την αυτοματοποίηση της ροής της μεταφραστικής διαδικασίας
  • Η ισχύς των σημερινών υπολογιστών προσφέρει καταπληκτικές νέες λειτουργίες
  • Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υλοποιήσουν εφαρμογές ανάκτησης πληροφοριών από κείμενα με πολύ μικρό ποσοστό λάθους
  • Τα τμήματα της μεταφραστικής δουλειάς που παρουσιάζουν μεγάλη επαναληψιμότητα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο
  • Οι ικανότητες χρήσης υπολογιστικών εργαλείων από την πλευρά των μεταφραστών είναι αυξημένες (και συνήθως δεδομένες)
  • Η συλλογή δίγλωσσων σωμάτων κειμένων αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρή υπόθεση
Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα εργαλείο μεταφραστικής μνήμης στο μεταφραστή ή στο μεταφραστικό γραφείο είναι σημαντικά. Κινούνται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:
  • αύξηση της παραγωγικότητας
  • βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης (πιστότητα, συνέπεια)
  • επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών μεταφράσεων

 

Η λειτουργία του Tr·AID

Με απλά λόγια, μπορούμε να χωρίσουμε την όλη λειτουργία του Tr·AID στα εξής βήματα:

  • Προσδιορισμός των επιλογών εργασίας του συστήματος
  • Επιλογή ενός συγκεκριμένου κειμένου προς μετάφραση
  • Ανάκτηση από τη βάση δεδομένων της μεταφραστικής μνήμης ενός ζεύγους προτάσεων, το οποίο αποτελείται από μια υπάρχουσα πρωτότυπη πρόταση (όμοια ή παρόμοια με τη νέα προς μετάφραση πρόταση) και από μια μετάφρασή της
  • Παρουσίαση αυτού του ζεύγους προτάσεων στο χρήστη για αποδοχή ή περαιτέρω επεξεργασία
  • Αποθήκευση της αποδεκτής πλέον μετάφρασης στη βάση δεδομένων της μεταφραστικής μνήμης μαζί με την αντίστοιχη πρωτότυπη πρόταση.

 

Βρίσκοντας παρόμοιες προτάσεις με το Tr·AID

Κατά τη φάση ανάκτησης, το σύστημα μπορεί να ανακτήσει δύο τύπους προτάσεων:

  • στην περίπτωση που το επιλεγμένο κείμενο έχει ήδη μεταφραστεί αυτούσιο στο παρελθόν και υπάρχει ήδη μέσα στη βάση δεδομένων, τότε το σύστημα ανακτά το ίδιο κείμενο μαζί με τη μετάφρασή του (πλήρης ταύτιση)
  • στην περίπτωση που το επιλεγμένο κείμενο δεν έχει μεταφραστεί αυτούσιο στο παρελθόν, τότε το σύστημα ανακτά ένα άλλο κείμενο, παρόμοιο με το επιλεγμένο (μερική ταύτιση)

 

Το Περιβάλλον εργασίας του Tr·AID

Το Tr·AID είναι πλήρως ενσωματωμένο στο Word for Windows 95. Η επιλογή αυτή έχει γίνει διότι στατιστικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι αυτό είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο περιβάλλον για επεξεργασία κειμένου. Έτσι, η χρήση της μεταφραστικής μνήμης γίνεται απλή και αποτελεσματική από τα πρώτα βήματα.

 

Το αρχικό έγγραφο μαζί με μια προτεινόμενη μετάφρασή του

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Tr·AID στη μεταφραστική διαδικασία:

  • Μεγάλοι όγκοι κειμένων μπορούν να μεταφράζονται ταχύτερα και ευκολότερα
  • Η ποιότητα των μεταφράσεων βελτιώνεται συνεχώς
  • Μελλοντικά μεταφραστικά έργα μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες έτοιμες μεταφράσεις
  • Οι επαναλήψεις στα κείμενα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, αφού αντιμετωπίζονται αυτόματα
  • Η συνέπεια και η ομοιομορφία των μεταφράσεων (προαπαιτούμενες σε κάθε τεχνικό κείμενο) είναι εγγυημένες
  • Η διαχείριση της ορολογίας ενός κειμένου διευκολύνεται
  • Η δημιουργία δίγλωσσων σωμάτων κειμένων απλοποιείται

 

Διάφορα βήματα της διαδικασίας υποστήριξης του μεταφραστικού έργου μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη ταυτοχρόνως για καλύτερη εποπτεία

 

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Tr·AID

Σχεδόν οποιοσδήποτε ασχολείται με μεταφραστική εργασία, δεδομένου ότι σήμερα, με τη δραματική αύξηση των διεθνών επαφών, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες, εκτός από τους ειδικούς μεταφραστές χρειάζεται να χειριστούν υλικό σε μια ξένη γλώσσα.

Το Tr·AID μπορεί να δώσει λύση σε μια ποικιλία διαφορετικών χρηστών, όπως:

  • Πολύγλωσσοι οργανισμοί
  • Πολυεθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις
  • Δημόσιες υπηρεσίες
  • Στρατιωτικές υπηρεσίες
  • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Εταιρείες μεταγλώττισης λογισμικού
  • Εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Τράπεζες
  • Μεταφραστικά γραφεία
  • Διοικητικοί παράγοντες και τοπικοί φορείς
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες μεταφραστές

Το Tr·AID απευθύνεται σε όλους εκείνους που απαιτούν την καλύτερη λύση σε ένα μεταφραστικό πρόβλημα.

 

Πρόσωπο επικοινωνίας: Στέλιος Πιπερίδης

 
 
 Download Tr-AID v.2.0 Evaluation Copy