Συμφωνία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συμφωνία

Συμφωνία

Έξυπνος διορθωτής κειμένων
Για Word 97 και Word 2000 της Microsoft®

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ είναι ένας διορθωτής κειμένων με "διευρυμένες" ικανότητες σε σχέση με τους άλλους διορθωτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στις βασικές λειτουργίες της συμπεριλαμβάνονται ο ορθογραφικός έλεγχος, ο έλεγχος συντακτικής συμφωνίας των λέξεων (δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον ορθογραφικό διορθωτή και αποτελεί μία καινοτομία της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ), ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος λεξικού με νέες λέξεις και ο γραμματικός χαρακτηρισμός των λέξεων του κειμένου (επίσης μία καινοτομία της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ).

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ, που είναι πλήρως ενσωματωμένη στο περιβάλλον του Word 97 και Word 2000 της Microsoft, απευθύνεται σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος θέλει το κείμενο που παράγει να είναι ορθογραφημένο, να μην έχει λάθη πληκτρολόγησης και να είναι απαλλαγμένο από αβλεψίες γραμματικού τύπου. Απευθύνεται ιδιαιτέρως στους χρήστες των οποίων η επαγγελματική ενασχόληση σχετίζεται με την παραγωγή κειμένων, όπως οι δημοσιογράφοι, οι μεταφραστές, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι φοιτητές κ.τ.λ.

Ορθογραφικός έλεγχος

Ο ορθογραφικός έλεγχος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ χρησιμοποιεί την διεπαφή (interface) του Word 97 ή του Word 2000 για την επικοινωνία του με τον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, ο ορθογραφικός έλεγχος γίνεται σε πραγματικό χρόνο, υπογραμμίζοντας με την χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή την λάθος λέξη, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί το κείμενο. Για να δει ο χρήστης τις επιλογές της ορθής λέξης αρκεί να πατήσει το δεξί πλήκτρο του ποντικιού του πάνω στην υπογραμμισμένη λέξη. Ο ορθογραφικός διορθωτής βασίζεται σε ένα λεξικό 65.000 λημμάτων, από το οποίο παράγονται όλοι οι κλιτοί τύποι (συνολικά περισσότεροι από 1.600.000 τύποι). Το πλεονέκτημα που πηγάζει απ' αυτήν την ευρεία κάλυψη της ελληνικής γλώσσας είναι ότι συνυπάρχουν η ορθογραφική και μορφολογική ποικιλία (π.χ. γυρνάνε, γυρνάν, γυρνούν, γυρνούνε ή αγαναχτούν, αγαναχτούνε και αγανακτούν, αγανακτούνε), βασικά στοιχεία της ελληνικής σήμερα.

Συντακτικός έλεγχος

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ εκτός από το ότι ελέγχει ορθογραφικά κάθε λέξη ξεχωριστά, την εξετάζει και σε σχέση με το άμεσο περιβάλλον της, π.χ. το άρθρο με το επίθετο και το ουσιαστικό, το ρήμα με τις αντωνυμίες κ.τ.λ.. Ο συντακτικός έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως στην επίλυση αμφισημιών, δηλαδή στα προβλήματα που παρουσιάζονται μεταξύ λέξεων που ακούγονται όμοια αλλά γράφονται διαφορετικά και έχουν διαφορετικά γραμματικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι λέξεις (η) δόση και (θα, να, ας) δώσει ή (αυτός, αυτή, αυτό) ετοιμάζεται και (εσείς) ετοιμάζετε. Αν η λέξη έχει πράγματι τα χαρακτηριστικά που επιβάλλουν οι χρησιμοποιούμενοι κανόνες συντακτικού ελέγχου, τότε θεωρείται σωστή. Στην αντίθετη περίπτωση, είτε προτείνονται τα σωστά χαρακτηριστικά (π.χ. η ίδια λέξη σε άλλη πτώση: τις διάταξης το διορθώνει της διάταξης) είτε προτείνεται μια άλλη λέξη με τα σωστά χαρακτηριστικά (π.χ. οι δώσεις διορθώνεται σε οι δόσεις).

Εμπλουτισμός

Η δυνατότητα εμπλουτισμού έχει σκοπό να βοηθήσει τον χρήστη μέσω διαδραστικής διαδικασίας να εισαγάγει νέες λέξεις στο λεξικό με την πλήρη κλίση τους, ώστε να μην εμφανίζονται ως άγνωστες όταν απαντηθούν σε οποιαδήποτε μορφή τους (γένος, αριθμό, πτώση, πρόσωπο, έγκλιση, φωνή) σε μελλοντικά κείμενα.

Για παράδειγμα, στην λέξη γαστρεντερολογικής ο χρήστης θα πρέπει να πληροφορήσει το σύστημα ότι πρόκειται για την γενική πτώση, ενικού αριθμού, ενός επιθέτου γένους θηλυκού. Ακολούθως το σύστημα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει την σωστή κλίση του λήμματος μεταξύ ενός αριθμού πιθανών κλίσεων. Αυτή η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για χρήστες που μεταφράζουν ή γράφουν κείμενα που χρήζουν ειδικού λεξιλογίου.

Γραμματικός χαρακτηρισμός

Ο χρήστης, κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε κάποια λέξη του κειμένου, μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον γραμματικό χαρακτηρισμό της.

Τεχνικές πληροφορίες

Απαιτούμενο υπολογιστικό περιβάλλον (ελάχιστες απαιτήσεις):

 • PC Pentium
 • 32 MB μνήμης RAM
 • Ελεύθερος χώρος στον δίσκο 45 MB
 • Λειτουργικό σύστημα Μicrosoft Windows 95 ή νεότερο
 • Επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word 97 ή 2000.

 

Πρόσωπο επικοινωνίας: Νίκος Γλάρος

 
 

Επιστημονικά τμήματα

Αρχεία

 • Οδηγίες εγκατάστασης σε Microsoft Windows (.pdf)
 • Υποστήριξη/Patches:
  • To πρόγραμμα εγκατάστασης της Συμφωνίας 1.0 σε Office XP (.zip)
  • To πρόγραμμα εγκατάστασης της Συμφωνίας 1.0 σε Office 2003 (.rar)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.