Κατηγορίες Προϊόντων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φιλογλωσσία+

Τίτλος: Φιλογλωσσία+

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2005

Αρχαία Ελληνικά με Νόημα

Μέσο: DVD-ROM

Εκφωνητής+

Τίτλος: Εκφωνητής+

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2002

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ: Ένα ταξίδι στα ελληνιστικά χρόνια
Κατηγορία: Πολιτιστικά

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2003

Φιλογλωσσία με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2008

Συμφωνία

Τίτλος: Συμφωνία

Μέσο: CD-ROM

Χρόνος έκδοσης: 2000