Δημοσιεύσεις
ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύσεις

Αναζήτηση με κριτήρια
Είδος:
Έτος δημοσίευσης:
Μέλος ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»:
Επιστημονικό τμήμα:
Ερευνητικός άξονας:
Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά:
 

Υπό έκδοση

 • Mouroutsou, M. & Παπαβασιλείου, Β. (Υπό έκδοση). Developing Thesauri of Historical Period Names from Web Acquired Data. In 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...]
 • Tzortzi, K. & Μαρκαντωνάτου, Σ. (Υπό έκδοση). Development of a Conceptual Lexicon with ontological techniques. In Proceedings of Terminology and Ontology: theories and applications TOth 2014. Chambéry, France. [...]
 • Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α., Mouka, E. & Saridakis, I. (Υπό έκδοση). Recognizing sentiment expressions in text: lexicographic and translatological - pedagogical applications. In Proceedings of the International Conference "New directions in lexical semantics and discourse organization". Osnabrück, Germany. [...]
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (Υπό έκδοση). The MOBOT platform – Showcasing Multimodality in Human-Assistive Robot Interaction. In Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction. [...]
 • Μαρκαντωνάτου, Σ. (Υπό έκδοση). The language of the humans and the language of the machines: the pathology of Machine Translation. In. Athens. [...]
 • Ράπτης, Σ. & Γιάγκου, Μ. (Υπό έκδοση). From capturing to generating human behavior: closing the interaction loop at the HUBIC Lab. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI) with International Participation. ACM. [...]

2018

2017

 • G Kontogianni, R Chliverou, Κουτσούδης, Α., Παυλίδης, Γ. & A Georgopoulos. (2017). Investigating the Effect of Focus Stacking on Sfm-Mvs Algorithms. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 385-389. [...]
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2017). The Effect of Emblematic Gestures on the Memorization of Greek Expressions by Immigrants. International Journal of Language and Linguistics, 4(4), 77-87. [...]
 • Μούρθος, Ι. (2017). Ο πόλεμος και η ειρήνη ως παράγονες διαμόρφωσης κοινωνικής μνήμης στην αρχαία ελληνική πόλη. Η περίπτωση της αγοράς της Θάσου. In Πόλεμος και Ειρήνη στην Αρχαιότητα: Οι όψεις μιας διττής πραγματικότητας (1100 π.Χ. έως την ύστερη Αρχαιότητα), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας. Αθήνα. [...]
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Universal Dependencies for Greek. In NoDaLiDa Workshop on Universal Dependencies. [...]

2016

2015

2014

 • Fiotaki, A. & Μαρκαντωνάτου, Σ. (2014). Modern Greek Tense in main and να-subordinated clauses: an LFG/XLE treatment. In Miriam Buttm & Tracy Holloway- King (editors), Proceedings of the LFG14 Conference. Ann Arbor, Michigan, USA : CSLI Publications. [...]
 • Samaridi, N. & Μαρκαντωνάτου, Σ. (2014). Parsing Modern Greek verb MWEs with LFG/XLE grammars. In The 10th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2014), Workshop at EACL 2014, pages 33-37. Gothenburg, Sweden. [...]
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν., Φλούδα, Χ., Σιδηρόπουλος, Ν. & Βακαλοπούλου, Ά. (2014). ICT in Vocational Secondary Education: a Platform to Support Greek Language Learning. In ICT for Language Learning. Florence, Italy : Libreriauniversitaria.it. [...]
 • Δολόγλου, Ι. & Μπακαμίδης, Σ. (2014). Multiresolution image compression using non linear transformations. In Proceedings of IPCV 2014, pages 407-411. Las Vegas, USA. [...]
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Samer Al Moubayed, Bajibabu Bollepalli, Ahmed Hussen Abdelaziz, Martin Johansson, José David Aguas Lopes et al. (2014). The Tutorbot Corpus ― A Corpus for Studying Tutoring Behaviour in Multiparty Face-to-Face Spoken Dialogue. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA). [...]
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Experiments for Dependency Parsing of Greek. In Proceedings of the First Joint Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages and Syntactic Analysis of Non-Canonical Languages, pages 90-96. Dublin, Ireland. [...]