Δημοσιεύσεις
ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύσεις

Αναζήτηση με κριτήρια
Είδος:
Έτος δημοσίευσης:
Μέλος ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»:
Επιστημονικό τμήμα:
Ερευνητικός άξονας:
Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά:
 

Υπό έκδοση

  • Mouroutsou, M. & Παπαβασιλείου, Β. (Υπό έκδοση). Developing Thesauri of Historical Period Names from Web Acquired Data. In 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...]
  • Tzortzi, K. & Μαρκαντωνάτου, Σ. (Υπό έκδοση). Development of a Conceptual Lexicon with ontological techniques. In Proceedings of Terminology and Ontology: theories and applications TOth 2014. Chambéry, France. [...]
  • Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α., Mouka, E. & Saridakis, I. (Υπό έκδοση). Recognizing sentiment expressions in text: lexicographic and translatological - pedagogical applications. In Proceedings of the International Conference "New directions in lexical semantics and discourse organization". Osnabrück, Germany. [...]
  • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (Υπό έκδοση). The MOBOT platform – Showcasing Multimodality in Human-Assistive Robot Interaction. In Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction. [...]
  • Μαρκαντωνάτου, Σ. (Υπό έκδοση). The language of the humans and the language of the machines: the pathology of Machine Translation. In. Athens. [...]
  • Ράπτης, Σ. & Γιάγκου, Μ. (Υπό έκδοση). From capturing to generating human behavior: closing the interaction loop at the HUBIC Lab. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI) with International Participation. ACM. [...]

2018

2017

2016

2015

2014