Δημοσίευση - Delphi4Delphi: Data Acquisition of Spatial Cultural Heritage Data for Ancient Delphi, Greece
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Delphi4Delphi: Data Acquisition of Spatial Cultural Heritage Data for Ancient Delphi, Greece

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε συλλογικό τόμο

 

Έτος: 2017
Συγγραφείς: Ioannis Liritzis; Γεώργιος Παυλίδης; Spyros Vosinakis; Ανέστης Κουτσούδης; Pantelis Volonakis; Matthew D Howland; Brady Liss; Thomas E Levy
Εκδόσεις: Springer
Σελίδες: 151-165
[Bibtex]