Δημοσίευση - Αγγίξτε τα εκθέματα! Ο Χειρισμός Αντικειμένων και η Κατανόηση της Αρχαιολογίας στα Σχολικά Πολιτιστικά Προγράμματα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αγγίξτε τα εκθέματα! Ο Χειρισμός Αντικειμένων και η Κατανόηση της Αρχαιολογίας στα Σχολικά Πολιτιστικά Προγράμματα

Ερευνητικός άξονας:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2006
Συγγραφείς: Νατάσα Μιχαηλίδου
Τίτλος βιβλίου: Ηλεκτρονικά πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση: Πειραιάς
Οργανισμός: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ημερομηνία: 25-26 Νοεμβρίου 2006
[Bibtex]