Πιπερίδης, Στέλιος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στέλιος Πιπερίδης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'
Email: spip_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875421

Δημοσιεύσεις

 • Γαβριηλίδου, Μ., Κουτσομπόγερα, Μ., Πατρικάκος, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2012). Η Ελληνική Γλώσσα στην Ψηφιακή Εποχή - The Greek Language in the Digital Age. Springer. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2012). A proposal for a metadata model for language resources. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (editors), Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 10), pages 284-293. Democritus University of Thrace. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (2012). The META-SHARE Language Resources Sharing Infrastructure: Principles, Challenges, Solutions. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini et al. (2012). The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2011). The META-SHARE Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the 8th Conference on Greek Language and Terminology, pages 296-306. Hellenic Society for Terminology. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini, G. Francopoulo et al. (2011). A Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the Workshop “Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm (LRTS)“, Fifth International Joint Conference on Natural Language Processing, pages 84-92. Chiang Mai, Thailand. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε. & Πιπερίδης, Σ. (2010). Preliminary proposal for a metadata scheme for the description of LRs. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010) - Workshop on Language Resource and Language Technology Standards – state of the art, emerging needs, and future developments. Malta. [...] 
 • Calzolari, N., Soria, C., Del Gratta, R., Goggi, S., Quochi, V., Russo, I. et al. (2010). The LREC 2010 Resource Map. In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010), pages 949-956. Valletta, Malta. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Karra, V., Papagianopoulou, A. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Condensing Sentences for Subtitle Generation. In Khalid Choukri , Bente Maegaard , Joseph Mariani , Jan Odjik , Stelios Piperidis , Daniel Tapias et al (editors), Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech, Morocco. [...] 
 • Schmidt, P., Vandeghinste, V., Dirix, P., Schuurman, I., Μαρκαντωνάτου, Σ., Σοφιανόπουλος, Σ. et al. (2008). Evaluation of a Machine Translation System for Low Resource Languages: METIS-II. In Calzolari N., Choukri K., Maegaard B., Mariani J., Odjik J., Piperidis S. et al (editors), Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08), pages 449-456. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Marzelou, E., Zourari, M., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Building a Greek corpus of Textual Entailment. In Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference, pages 1680-1686. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ (2006). Parallel corpora infrastructures for bilingual linguistic knowledge elicitation and applications. In Angelova Galia, Simov Kiril & Slavcheva Milena (editors), Readings in Multilinguality. Selected papers for young researchers. Shoumen, Bulgaria : Incoma Ltd.. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., Γιούλη, Β., Calzolari, N., Monachini, M. et al. (2006). Language resources production models: the case of INTERA multilingual corpus and terminology. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2006). Genova, Italy. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π (2006). Infrastructure for a multilingual subtitle generation system. In Elo?na Miyares Berm?dez & Leonel Ruiz Miyares (editors), Linguistics in the Twenty First Century. Cambridge Scholars Press. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Πάστρα, Κ. (2006). Video Search: New challenges in the Pervasive Digital Video Era. Virtual Reality and Broadcasting, 3(11). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Πάστρα, Κ. (2006). Crossing media for video search: enabling usability beyond traditional broadcast and TV. In Proceedings of the 4th European Interactive TV conference (EuroITV). [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (2006). An Analysis of Linear Weight Updating Algorithms for Text Classification. In Proceedings of the 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 06). Athens Greece. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Monachini, M., Πιπερίδης, Σ. & Sori, C. (2005). Building Multilingual Terminological Resources. In Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Προκοπίδης, Π., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Towards a Greek Dependency Corpus. In Stelios Piperidis & Elena Paskaleva (editors), Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, pages 9-14. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Δεμοίρος, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Integrating translation technologies towards a powerful translation Web service. In Cybernetics and Intelligent Systems, 2004 IEEE Conference on, pages 526-531. [...] 
 • Calzolari, N., Choukri, K., Γαβριηλίδου, Μ., Maegaard, B., Baroni, P., Fersoe, H. et al. (2004). ENABLER Thematic Network of National Projects: Technical, Strategic and Political Issues of LRs. In Proceedings of Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004). Lisbon, Portugal. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Γιούλη, Β., Αντωνόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Building parallel corpora for {eContent} professionals. In COLING 2004. Geneva. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π. (2004). Multimodal multilingual information processing for automatic subtitle generation: Resources, Methods and System Architecture. In Proceedings of the Workshop on E-Tools and Translation of the 5th International Languages and the Media Conference and Exhibition. Berlin, Germany. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Προκοπίδης, Π., Vanroose, P., Hoethker, A., Daelemans, W. et al. (2004). Multimodal Multilingual Resources in the Subtitling Process. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004), pages 205-208. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Μπούτσης, Σ (2004). Αυτόματη κατασκευή δίγλωσσων λεξικών. In Μ. Κατσογιάννου & Ε. Ευθυμίου (editors), Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Καστανιώτης. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Malavazos, C., Triantafyllou, I. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Enhancing Translation Systems with Bilingual Concordancing Functionalities. In Workshop on Balkan Language Resources and Tools. Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Malavazos, C., Αντωνόπουλος, Β., Triantafyllou, I., Καραγιάννης, Γ. & Πιπερίδης, Σ. (2003). All for One: A Hybrid Translation Synthesis Framework. In WSEAS Trans. on Acoustics and Music, pages 69-76. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Κωνσταντινίδης, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής. In Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Konstantinidis, A. & Πιπερίδης, Σ. (2002). Multi-level XML-based Corpus Annotation. In Proceedings of the 3nd Language Resources and Evaluation Conference. Las Palmas. [...] 
 • Triantafyllou, Y., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Two-level Self-organising Approach to Text Classification. In Proceedings of Recent Advances in NLP (RANLP2001), pages 245-251. Tzigov Chark, Bulgaria. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Παπαγεωργίου, Χ., Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Machine Learning Methods for Text Summarization. In Proceedings of Recent Advances in NLP (RANLP2001), pages 85-89. Tzigov Chark, Bulgaria. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Γεωργαντόπουλος, Β., Triantafyllou, Y. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Connectionist Models for Sentence-based Text Extracts. In Proceedings of the 2001 IEEE Systems, Man, and Cybernetics Conference. Tucson, Arizona, USA. [...] 
 • Yaseen, M., Haddad, B., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Hattab, N., Theophilopoulos, N. et al. (2001). A Term Base Translator Over The Web. In ACL/EACL 2001 Workshop - ARABIC Language Processing: Status and Prospects, pages 58-65. Toulouse, France. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Γαβριηλίδου, Μ., Μάντζαρη, Έ., Μπουρουσιάν, Μ., Πιπερίδης, Σ., Ρετάλης, Δ. et al. (2001). Κατάρτιση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων. In 3ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Malavazos, C., Triantafyllou, Y., Wagner, K., Πιπερίδης, Σ. et al. (2001). Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού: Το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 562-573. University of Thessaloniki. [...] 
 • Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Αρβανίτης, Π. et al. (2001). οικΟΝΟΜίΑ: Ενα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (2000). New Language Technologies in Information Access. In New Advances in Information Retrieval and Information Skills Development for Young People. Athens, Greece. [...] 
 • Malavazos, C., Πιπερίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Towards Memory and Template Based Translation Synthesis. In Proceedings of the MT 2000: Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium, pages 1.1-1.8. Exeter, United Kingdom. [...] 
 • Triantafyllou, Ι., Δεμοίρος, Ι., Malavazos, C. & Πιπερίδης, Σ. (2000). An alignment architecture for Translation Memory bootstrapping. In Proceedings of the MT 2000: Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium, pages 3.1-3.8. Exeter, United Kingdom. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ. & Boutsis, S (2000). From sentences to words and clauses. In J. Veronis (editor), Parallel Text Processing, Alignment and use of translation corpora. Kluwer Academic Publishers. [...] 
 • M. Gavrilidou , G. Carayannis , S. Markantonatou , S. Piperidis & G. Steinhaouer, editors. (2000). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Malavazos, C. (2000). Application of Analogical Modelling to Example Based Machine Translation. In Proceedings of 18th International Conference on Computational Linguistics (COLING00), pages 516-522. Saarbruecken, Germany. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A System For Recognition of Named Entities in Greek. In Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Language Processing (NLP2000), pages 424-435. Patras, Greece. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Boutsis, S., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Named Entity Recognition in Greek Texts. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1223-1228. Athens, Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Term-based Identification of sentences for Text Summarisation. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1067-1070. Athens, Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Hybrid Technique for Automatic Term Extraction. In Proceedings of International Conference on Artificial and Computational Intelligence for Decision, Control and Automation in Engineering and Industrial Applications (ACIDCA 2000), pages 124-128. Monastir, Tunisia. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Γαβριηλίδου, Μ., Πιπερίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Papakostopoulou, A., Spiliotopoulou, A. et al. (2000). Design and implementation of the online ILSP Greek Corpus. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • Μπούτσης, Σ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Επιφανειακή Συντακτική Ανάλυση Ελεύθερου Κειμένου. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 502-513. [...] 
 • Boutsis, S., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Robust Parser for Unrestricted Greek Text. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 467-474. Athens. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 1455-1462. Athens. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Ρετάλης, Δ., Μακρογιάννης, Τ., Λουράντος, Ν., Ρετάλης, Σ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Παρουσίαση και Πρώτα Αποτελέσματα του Έργου ΚΑΙΡΟΣ. Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού σε Δύο Γλώσσες: Αγγλική και Ελληνική.. In Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σπηλιωτοπούλου, Α., Βακαλοπούλου, Ά., Παπακωστοπούλου, Α., Πιπερίδης, Σ., Γαβριηλίδου, Μ. et al. (2000). Εθνικός Θησαυρός Ελληνικών κειμένων: Σώμα Κειμένων της Νέας Ελληνικής στο Διαδίκτυο. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 812-821. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Γιούλη, Β., Μπούτσης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Αντωνόπουλος, Β. et al. (2000). Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 133-143. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Boutsis, S., Πιπερίδης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1999). Generating bilingual lexical equivalences from parallel texts. Applied Artificial Intelligence, 13(6), 583-606(24). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Malavazos, C. & Triantafyllou, Y. (1999). A Multi-level Framework for Memory-Based Translation Aid Tools. In Proceedings of the 21st International Conference on Translating and the Computer. London. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ (1999). Eliciting Terminological Knowledge for Information Extraction Applications. In S. Tzafestas (editor), Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications. Kluwer Academic. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (1999). Generating Translation Lexica from Multilingual Texts.. Journal of Applied Artificial Intelligence, Special issue on multilinguality in the Software Industry, 13(6), 583-606. [...] 
 • Τριανταφύλλου, Ι., Μαλαβάζος, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1999). TrAID: Ορολογία και σύγχρονη μεταφραστική πρακτική. In 2ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 166-177. Αθήνα. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1998). Less spoken European Language Resources in a multilingual context. In EPSRC Workshop on NLP Architectures and Language Resources. Baslow, UK. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Δεμοίρος, Ι., Malavazos, C. & Triantafyllou, I. (1998). A Framework for Example-based Translation-Aid Tools. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT'98), pages 269-278. Athens, Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Automatic Acquisition of Terminological Resources for Information Extraction Applications. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT98), pages 279-287. Athens, Greece. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). OK with alignment of sentences. What about clauses?. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT98), pages 288-297. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Malavazos, C. & Triantafyllou, Y. (1998). TrAID : A Memory-based Translation-Aid Framework. In Natural Language Processing and Industrial Applications Conference, pages 103-109. Moncton, Canada. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Aligning Clauses in Parallel Texts. In Third Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 17-26. Granada, Spain. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β., Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Distributed Thesaurus Storage and Access in a Cultural Domain Application. In LREC98, Workshop on Distributing and Accessing Linguistic Resources, pages 1-7. Granada, Spain. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Automatic Noun-Phrase Extraction in Modern Greek. In Third International Conference on Greek Linguistics. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Boutsis, S. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Automatic Translation Lexicon Generation from Multilingual texts. In Workshop on Multilinguality in the Software Industry: the AI Contribution (MULSAIC97), Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI97), pages 57-62. Nagoya, Japan. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Translation Examples in a Multilingual Application Context. In EETN 96, pages 28-32. Athens, Greece. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Example Retrieval from a Translation Memory. Journal of Natural Language Engineering, 3(4), 255-277. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Αυτόματη εξαγωγή όρων με χρήση γραμματικής προτύπων. In 1ο Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα και ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Μπούτσης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Αυτόματη Κατασκευή Δίγλωσσων Λεξικών. In 1ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 277-286. Αθήνα. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1996). Automatic extraction of lexical equivalences from parallel corpora. In Workshop on Multilinguality in the Software Industry: the AI Contribution (MULSAIC96), 12th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI96), pages 27-31. Budapest, Hungary. [...] 
 • Μπούτσης, Σ. & Πιπερίδης, Σ. (1996). Αυτόματη εξαγωγή λεκτικών ισοδυναμιών από δίγλωσσα παράλληλα κείμενα. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 521-531. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1996). Μεταφραστικές μνήμες ή πως να εκμεταλλευτούμε τις παλιές μας μεταφράσεις. In Πρακτικά Διημερίδας Μεταφραστική Πρακτική και Σύγχρονη Πραγματικότητα, pages 206-223. Αθήνα. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1995). Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool. In Aslib Proceedings, pages 83-92. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Στατιστική, κανόνες ή στατιστικοί κανόνες για μορφολογικό σχολιασμό. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 669-680. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Intelligent Device for Retrieving Multilingual Texts. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1994). What can a machine translearn?. In Workshop on Language Engineering on the Information Highway. Santorini, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (1994). TRANSLEARN: Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool. In Proceedings of the 1st Language Engineering Convention, pages 105-112. Paris, France. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Clustering: A Technique for Search Space Reduction in Example-Based Machine Translation. In IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, pages 1-6. San Antonio, Texas. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Cranias, L. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Automatic alignment in parallel corpora. In 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL94), pages 334-336. Las Cruces, New Mexico. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Παπαγεωργίου, Χ. (1994). Υπολογιστική επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 775-786. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1994). Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool (TRANSLEARN). In Aslib Translating and the Computer 16, pages 37-50. London. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Roniotes, C. & Καραγιάννης, Γ. (1993). Towards an interactive translation environment. In Annual EUROTRA Workshop. Barcelona. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ. (1993). Λεξικογραφία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. In. [...]