Μαυροειδής, Δημήτρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δημήτρης Μαυροειδής

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Email: dmavroeidis_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875427

Άξονες ενδιφερόντων

  • Στατιστική μηχανική μετάφραση
    • Προσαρμογή γνωστικού αντικειμένου
    • Μετάφραση σε μορφολογικά πλούσιες γλώσσες
  • Μοντελοποίηση φυσικής γλώσσας με χρήση στατιστικών μεθόδων
  • Αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων με μεθόδους μηχανικής μάθησης

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Δημήτρης Μαυροειδής είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Επίσης, έχει λάβει το δίπλωμα του μεταφραστή από το Βρετανικό Συμβούλιο. Έχει εργασθεί για 7 χρόνια στη βιομηχανία πληροφορικής πάνω σε συστήματα αυτόματης εξαγωγής πληροφοριών, και σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων φωνητικής διεπαφής (IVR – Interactive Voice Response). Από το 2010 εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου όπου ασχολείται με συστήματα στατιστικής μηχανικής μετάφρασης και αποθετηρίων (repositories) για το έργο T4ME (Technologies for Multilingual Europe).  Έχει εμπειρία σε συστήματα στατιστικής μηχανικής μετάφρασης (moses), στη δημιουργία και χρήση στατιστικών γλωσσικών μοντέλων, καθώς και στην αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εξής: Στατιστική Μηχανική Μετάφραση (προσαρμογή γνωστικού αντικειμένου, μετάφραση σε μορφολογικά πλούσιες γλώσσες), Στατιστικά Γλωσσικά Μοντέλα και Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Κειμένων.

 

altΠλήρες βιογραφικό.

Δημοσιεύσεις

  • C. Federmann, I. Giannopoulou, C. Girardi, O. Hamon, Μαυροειδής, Δ., S. Minutoli et al. (2012). META-SHARE v2: An Open Network of Repositories for Language Resources including Data and Tools. In Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC2012. [...]