Μιχαηλίδου, Νατάσα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Νατάσα Μιχαηλίδου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Email: amixaili_AT_ipet.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 25410 78787 (224)

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα του Πολιτισμού
 • Δημόσια Αρχαιολογία και Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά
 • Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις με αφήγηση παραμυθιών

Βιογραφικά στοιχεία

Η Νατάσα Μιχαηλίδου πήρε πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου λαμβάνοντας τον τίτλο MA in Museum and Gallery Management.

Έχει συμμετάσχει στον μουσειολογικό σχεδιασμό εκθέσεων και έχει εργαστεί σε μουσεία και εκπαιδευτικούς φορείς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά με θέμα την αρχαιολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα.

Συνεργάζεται επί σειρά ετών με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων για τη δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού (Virtual Guide, Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων, Δημιουργία διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και εγκατάσταση infokiosks πληροφόρησης, Καραμπουρνάκι. Καταγράφοντας το παρελθόν, CORECT, 3D-ICONS)

 

 

Δημοσιεύσεις

 • Τσιαφάκη, Δ., Κουτσούδης, Α., Αρναούτογλου, Φ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2016). Virtual reassembly and completion of a fragmentary drinking vessel. Virtual Archaeology Review, 7(15), 67-76. [...] 
 • Μιχαηλίδου, Ν. (2012). Αρχαιολογικά μνημεία και χώροι...σαν παραμύθι. Το παραμύθι, 7, 99-123. [...] 
 • Τσιαφάκη, Δ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2010). Πολυμέσα και Πολιτιστική Εκπαίδευση: οι εφαρμογές του ΙΠΕΤ. In Πρακτικά Ημερίδας «Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009», Ελληνική Ομάδα Εργασίας ICOM-CECA, pages 159-165. Αθήνα. [...] 
 • Τσιαφάκη, Δ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2009). Interactive Multimedia Applications in the Archaeological Museum of Arta and Infokiosks in the city of Arta [in greek]. In Two-day Conference of the prefecture of Arta "Digital Bridge - From the CSF in the NSRF, the Digital Projects of the prefecture of Arta for the public service" [in greek], pages 95-104. Arta. [...] 
 • Μιχαηλίδου, Ν. & Τσιαφάκη, Δ. (2009). Virtual Guide. Evaluation of a Mobile Museum Visit. In Sanchez, I.A., Isaias & P. (editors), Electronic proceedings of the International Conference Mobile Learning 2009, pages 181-188. Barcelona, Spain. [...] 
 • Τσιαφάκη, Δ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2009). Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και Infokiosks Πληροφόρησης στην πόλη της Άρτας. In Πρακτικά διημερίδας της Ν.Α. Άρτας «Ψηφιακή Γέφυρα – Από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, Τα Ψηφιακά Έργα της Ν.Α. Άρτας για την εξυπηρέτηση του πολίτη», pages 95-104. Άρτα. [...] 
 • Τσιαφάκη, Δ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2008). VIRTUAL GUIDE: user requirements for the museum experience in the 21st century. In Cappellini, V., Hemsley & J. (editors), Proceedings of EVA 2008: Conference of Electronic Imaging and the Visual Arts, pages 206-211. Florence. [...] 
 • Τσιαφάκη, Δ. & Μιχαηλίδου, Ν. (2008). Virtual Guide: User Requirements for the Museum experience in the 21st century. In Cappellini, V., Hemsley & J. (editors), Proceedings of International Conference EVA 2008 Florence, Electronic Imaging & the Visual Arts, pages 206-211. Florence, Italy. [...] 
 • Μιχαηλίδου, Ν. (2006). Αγγίξτε τα εκθέματα! Ο Χειρισμός Αντικειμένων και η Κατανόηση της Αρχαιολογίας στα Σχολικά Πολιτιστικά Προγράμματα. In Ηλεκτρονικά πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πειραιάς. [...] 
 • Μιχαηλίδου, Ν. (2005). Interactives in Archaeological Museums and Sites and Primary School Children. Μεταπτυχιακή εργασία, City University, London, UK. [...]